UkrEngRus

“During the past 3 centuries human population has increased tenfold to 6000 million and fourfold in the 20th century

• Cattle population increased to 1400 million (one cow/family) by a factor of 4 during the past century

• There are currently some 20 billion (20,000 million) of farm animals worldwide

• Urbanisation grew more than tenfold in the past century almost half of the people live in cities and megacities

• Industrial output increased 40 times during the past century; energy use 16 times

• Almost 50 % of the land surface has been transformed by human action”

Paul Crutzen

Dutch Nobel prize winning atmospheric chemist***

“Fish catch increased 40 times

• The release of SO2 (110 Tg/year) by coal and oil burning is at least twice the sum of all natural emissions;

over land the increase has been 7 fold, causing acid rain, health effects, poor visibility and climate changes due to sulfate aerosols

• Releases of NO to the atmosphere from fossil fuel and biomass burning is larger than its natural inputs, causing regional high surface ozone levels

• Several climatically important ”greenhouse gases” have substantially increased in the atmosphere, eg.

CO2 by 40 %, CH4 by more than 100 %.”

Paul Crutzen

Dutch Nobel prize winning atmospheric chemist***

“Water use increased 9 fold during the past century to 800 m3 per capita / year;

65 % for irrigation, 25 % industry, ~10 % households

It takes 20, 000 litres of water to grow 1 kilo of coffee

11,000 litres of water to make a quarter pounder

5,000 litres of water to make 1 kilo of cheese

1 kg meat → 16000 litres of water

1 kg grain → 1000 litres of water”

Paul Crutzen

Dutch Nobel prize winning atmospheric chemist

Воєнна доктрина РФ в переліку загроз містить розширення НАТО і нарощування можливостей США та альянсу в цілому..***У Стратегії Національної безпеки США дії Росії кваліфіковані як агресія що потребує протидії.. ***Глави оборонних відомств країн ЄС погодили новий план оборони і безпеки та домовилися створити новий штаб і спільні сили швидкого реагування..***Євросоюз створить новий Генеральний директорат з питань оборони, промисловості та космосу для допомоги у фінансуванні, розвитку та розгортанні збройних сил..***

 


Загальні проекти, розраховані на довготривалу перспективу:


· моніторинг геополітичних концепцій та стратегій провідних країн світу;

· аналіз сучасних систем інноваційного розвитку;

· дослідження трансформацій світового устрою;

· оцінка ризиків для національної безпеки України;

· прогнозування небезпек життєво важливим інтересам суспільства.

 

Проекти у сфері науково-технологічного та інноваційного розвитку:


· проведення інформаційного моніторингу науково-технологічного та інноваційного розвитку, формування баз даних інноваційних проектів і розробок;

· аналіз використання результатів інтелектуальної діяльності в науковій
сфері та їх впровадження у діяльність органів державного управління, місцевого самоврядування, організацій, установ та підприємств;

· сприяння роботі управлінських структур загальнодержавного та регіонального рівня, а також спеціалістам наукового, науково-освітнього і науково-виробничого секторів економіки у впровадженні інноваційних технологій.

 

Проекти з проблем міжнародної та національної безпеки:

 

· аналіз геостратегічних аспектів, зовнішніх та внутрішніх чинників безпеки;

· виявлення загроз життєво важливим інтересам особи, суспільства й держави, пошук шляхів реалізації і захисту їх життєво важливих інтересів;

· розробка рекомендацій та надання допомоги суб’єктам безпеки у запровадженні ефективних механізмів забезпечення безпеки.

 

Окремі проекти прикладного характеру:

 

На напрямку практичного застосування даних космічної і аерофотозйомки, ДЗЗ та ГІС:


· створення великих інформаційних систем, базованих на геопросторових даних:

           Впровадження супутникових навігаційних технологій в Житомирській області.

· розробка цифрових ортофотопланів, векторних планів, цифрових моделей місцевості, оновлення картографічних матеріалів;

· наукові дослідження щодо охорони навколишнього середовища, природних ресурсів, ведення лісового господарства, землекористування, тощо;

· геопросторова підтримка екологічного менеджменту, реагування на надзвичайні ситуації, агробізнесу, вирішення земельно-кадастрових питань та ін.;

· проведення гідрологічних розрахунків акваторій та прилеглої території для попередження наслідків стихійного лиха чи техногенної катастрофи;

· моніторинг стану трубопроводів, ЛЕП, автодоріг, залізничних колій;

· геодезичне супроводження об’єктів будівництва та їх експлуатації.

 

У сфері архітектури та містобудування:

· проектування, реконструкція, реставрація та пристосування історичної забудови, генеральні плани міст, сіл, районів, бізнес-програми з подальшою розробкою проектної документації, законотворча і нормативна діяльність:

   Проект територіальної організації Баришівського району Київської області (пілотний проект Асоціації розвитку та безпеки «Зелена нива»)

· розробка проектів громадських будівель, проектів житлових будинків і комплексів;

· дослідження з історії і теоретичних проблем архітектури та містобудування, підготовка енциклопедичних і теоретичних і довідкових видань у галузі архітектури;

· дослідження в галузі розроблення ефективних конструкцій, інноваційних технологій, матеріалів, енергозбереження, екології та економіки в архітектурно-містобудівній галузі.

Last Updated (Tuesday, 23 August 2016 11:38)