UkrEngRus

Загрози самозбереженню та розвитку людини:

За час свого існування людство безповоротно знищило біля 300 млрд. т кисню, замінивши його шкідливими сполуками, з яких кисень вже не може утворитися.

На Землі приведено у повну непридатність для ведення сільського господарства 1,5 – 2,0 млрд. га раніше родючих ґрунтів.

В результаті антропогенної діяльності температура атмосфери з початку XХ сторіччя зросла приблизно на 2 – 3 градуси за Цельсієм.

Наша цивілізація за станом технологій, можливостями біосфери досягла критичної межі через перенаселеність планети.***

Загрози самозбереженню та розвитку людини:

В Україні протягом року в атмосферу надійшло 6,7 млн.т забруднюючих речовин, на підприємствах України утворилось 419,2 млн. т небезпечних відходів. З природних водних об’єктів України забрано 14,8 млрд. м3 води, у водойми скинуто 1,7 млрд. м3 забруднених стоків.

Різко знизився загальний рівень здоров’я населення України. У 2015 році  померло 594 тис. 800 осіб, народилось 411 тис. 800 осіб.

Україна віднесена до групи країн з високим рівнем захворюваності на туберкульоз.

В Україні ВІЛ-інфіковані 185 147 осіб, хворі на СНІД 38 455 осіб.***

Загрози самозбереженню та розвитку людини:

Зростання обсягів нелегальної міграції в Україну становить реальну загрозу для суспільної безпеки. Україна входить у першу п’ятірку країн, де проживають міжнародні мігранти (6,8 млн. осіб).

Нелегальні мігранти здійснюють на території України кримінальні злочини, загострюють санітарно-епідеміологічну ситуацію.

Зростає рівень криміналізації суспільства. В Україні протягом 2015 року виявлено 5 млн. 651 тис. 824 злочина, засуджено 947тис. 983 особи.***

Загрози самозбереженню та розвитку людини:

В Україні порушуються права і свободи людини. Правоохоронними органами застосовуються необґрунтовані затримання та арешти.

Широко розповсюджене незаконне насильство для отримання зізнання у скоєнні злочину.

Порушуються права власності, зокрема, незаконні захвати земель або іншої власності всупереч закону.

Воєнна доктрина РФ в переліку загроз містить розширення НАТО і нарощування можливостей США та альнсу в цілому..*** У Стратегії Національної безпеки США дії Росії кваліфіковані як агресія що потребує протидії.. *** Росія реформує силові структури: відбувається створення Федеральної служби військ Національної Гвардії на базі Внутрішніх військ МВС, Федеральної міграційної служби та Федеральної служби контролю обігу наркотиків.. *** Глави оборонних відомств країн ЄС погодили новий план оборони і безпеки та домовилися створити новий штаб і спільні сили швидкого реагування.. ***

mar fРена Марутян


Изучение и анализ культурных аспектов международного сотрудничества в вопросах безопасности является актуальной темой для современной системы международной безопасности.


Подробнее...

 
There are no translations available.

mar f Марутян Р.Р.Одне із давньогрецьких тлумачень безпеки перекладається як володіння ситуацією.

Т. Гоббс 

 

Подробнее...

 
There are no translations available.

Сытник Г.П.

Большинство аналитиков единодушны в том, что глобальные экономические кризисы провоцируют кардинальные изменения  в геополитическом балансе сил ведущих стран мира. И, наоборот, что даже незначительные признаки тектонических подвижек в геополитическом пространстве, чреваты серьезными и долгосрочными изменениями в  мировой экономике,  в балансе экономических центров сил. Поэтому сегодня вряд ли надуться те, которые бы сомневались в наличии тесной корреляционной связи между геополитическими и геоэкономическими потрясениями, порождаемыми современными процессами глобализации.

Подробнее...

 

Государственная власть в современных условиях требует системного интеллектуального, научно-экспертного сопровождения при решении стратегических задач, выработки и принятии управленческих решений. Научно-экспертная поддержка процесса государственного управления является одной из важнейших сфер взаимодействия власти и науки. Именно в рамках данной деятельности существуют наибольшие возможности для использованию науки в качестве интеллектуального усилителя государственного управления.

Подробнее...

 
There are no translations available.

Ситник Григорій Петрович, д. н. держ. упр., професор

Останні десятиріччя ознаменувалися активізацією інтересу до проблем міжнародної та національної безпеки, що обумовлено закономірностями та особливостями цивілізаційного розвитку і пов’язаними з ними політичними та соціально-економічними потрясіннями глобального характеру.

 

Подробнее...

 
Еще статьи...