UkrEngRus

“During the past 3 centuries human population has increased tenfold to 6000 million and fourfold in the 20th century

• Cattle population increased to 1400 million (one cow/family) by a factor of 4 during the past century

• There are currently some 20 billion (20,000 million) of farm animals worldwide

• Urbanisation grew more than tenfold in the past century almost half of the people live in cities and megacities

• Industrial output increased 40 times during the past century; energy use 16 times

• Almost 50 % of the land surface has been transformed by human action”

Paul Crutzen

Dutch Nobel prize winning atmospheric chemist***

“Fish catch increased 40 times

• The release of SO2 (110 Tg/year) by coal and oil burning is at least twice the sum of all natural emissions;

over land the increase has been 7 fold, causing acid rain, health effects, poor visibility and climate changes due to sulfate aerosols

• Releases of NO to the atmosphere from fossil fuel and biomass burning is larger than its natural inputs, causing regional high surface ozone levels

• Several climatically important ”greenhouse gases” have substantially increased in the atmosphere, eg.

CO2 by 40 %, CH4 by more than 100 %.”

Paul Crutzen

Dutch Nobel prize winning atmospheric chemist***

“Water use increased 9 fold during the past century to 800 m3 per capita / year;

65 % for irrigation, 25 % industry, ~10 % households

It takes 20, 000 litres of water to grow 1 kilo of coffee

11,000 litres of water to make a quarter pounder

5,000 litres of water to make 1 kilo of cheese

1 kg meat → 16000 litres of water

1 kg grain → 1000 litres of water”

Paul Crutzen

Dutch Nobel prize winning atmospheric chemist

Воєнна доктрина РФ в переліку загроз містить розширення НАТО і нарощування можливостей США та альнсу в цілому..*** У Стратегії Національної безпеки США дії Росії кваліфіковані як агресія що потребує протидії.. *** Росія реформує силові структури: відбувається створення Федеральної служби військ Національної Гвардії на базі Внутрішніх військ МВС, Федеральної міграційної служби та Федеральної служби контролю обігу наркотиків.. *** Глави оборонних відомств країн ЄС погодили новий план оборони і безпеки та домовилися створити новий штаб і спільні сили швидкого реагування.. ***

mar fМарутян Р.Р.


Вивчення і аналіз культурних аспектів міжнародної співпраці в питаннях забезпечення безпеки є актуальною темою сьогодні. 

  

Read more...

 

mar f Марутян Р.Р.Одне із давньогрецьких тлумачень безпеки перекладається як володіння ситуацією.

Т. Гоббс 

 

Read more...

 

Сытник Г.П.

Большинство аналитиков единодушны в том, что глобальные экономические кризисы провоцируют кардинальные изменения  в геополитическом балансе сил ведущих стран мира. И, наоборот, что даже незначительные признаки тектонических подвижек в геополитическом пространстве, чреваты серьезными и долгосрочными изменениями в  мировой экономике,  в балансе экономических центров сил. Поэтому сегодня вряд ли надуться те, которые бы сомневались в наличии тесной корреляционной связи между геополитическими и геоэкономическими потрясениями, порождаемыми современными процессами глобализации.

Read more...

 

Державна влада в сучасних умовах вимагає системного інтелектуального, науково-експертного супроводу при вирішенні стратегічних завдань, вироблення і прийняття управлінських рішень. Науково-експертна підтримка процесу державного управління є однією з найважливіших сфер взаємодії влади і науки. Саме в рамках даної діяльності існують найбільші можливості для використання науки як інтелектуального підсилювача державного управління.

Read more...

 

Ситник Григорій Петрович, д. н. держ. упр., професор

Останні десятиріччя ознаменувалися активізацією інтересу до проблем міжнародної та національної безпеки, що обумовлено закономірностями та особливостями цивілізаційного розвитку і пов’язаними з ними політичними та соціально-економічними потрясіннями глобального характеру.

 

Read more...

 
More Articles...