UkrEngRus

“During the past 3 centuries human population has increased tenfold to 6000 million and fourfold in the 20th century

• Cattle population increased to 1400 million (one cow/family) by a factor of 4 during the past century

• There are currently some 20 billion (20,000 million) of farm animals worldwide

• Urbanisation grew more than tenfold in the past century almost half of the people live in cities and megacities

• Industrial output increased 40 times during the past century; energy use 16 times

• Almost 50 % of the land surface has been transformed by human action”

Paul Crutzen

Dutch Nobel prize winning atmospheric chemist***

“Fish catch increased 40 times

• The release of SO2 (110 Tg/year) by coal and oil burning is at least twice the sum of all natural emissions;

over land the increase has been 7 fold, causing acid rain, health effects, poor visibility and climate changes due to sulfate aerosols

• Releases of NO to the atmosphere from fossil fuel and biomass burning is larger than its natural inputs, causing regional high surface ozone levels

• Several climatically important ”greenhouse gases” have substantially increased in the atmosphere, eg.

CO2 by 40 %, CH4 by more than 100 %.”

Paul Crutzen

Dutch Nobel prize winning atmospheric chemist***

“Water use increased 9 fold during the past century to 800 m3 per capita / year;

65 % for irrigation, 25 % industry, ~10 % households

It takes 20, 000 litres of water to grow 1 kilo of coffee

11,000 litres of water to make a quarter pounder

5,000 litres of water to make 1 kilo of cheese

1 kg meat → 16000 litres of water

1 kg grain → 1000 litres of water”

Paul Crutzen

Dutch Nobel prize winning atmospheric chemist

Воєнна доктрина РФ в переліку загроз містить розширення НАТО і нарощування можливостей США та альнсу в цілому..*** У Стратегії Національної безпеки США дії Росії кваліфіковані як агресія що потребує протидії.. *** Росія реформує силові структури: відбувається створення Федеральної служби військ Національної Гвардії на базі Внутрішніх військ МВС, Федеральної міграційної служби та Федеральної служби контролю обігу наркотиків.. *** Глави оборонних відомств країн ЄС погодили новий план оборони і безпеки та домовилися створити новий штаб і спільні сили швидкого реагування.. ***

Кафедра проводить підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю «Державне управління у сфері національної безпеки».

 

Завідувач кафедри - Ситник Григорій Петрович, д.н. з держ.упр., професор, заслужений діяч науки і техніки Украни, один із провідних фахівців у галузі державного управління, автор біля 100 наукових праць з проблем забезпечення національної безпеки. Один із розробників Стратегії національної безпеки України.

 

На кафедрі виконується НДР за темою “Дослідження концептуальних основ запровадження спеціальності 8.150.103 “Державне управління у сфері національної безпеки”, здійснюється підготовка здобувачів наукових ступенів докторів та кандидатів  наук з державного управління.

Опубліковано понад 150 наукових праць (серед них 11 монографій).

З 2000 року на кафедрі підготовлено та захищено 5 дисертацій, серед них 3 докторських. На цей час на кафедрі виконується 10 дисертаційних досліджень з актуальних проблем забезпечення національної безпеки.

Веб-сайт: http://nationalsecurity.org.ua/