UkrEngRus

Загрози самозбереженню та розвитку людини:

За час свого існування людство безповоротно знищило біля 300 млрд. т кисню, замінивши його шкідливими сполуками, з яких кисень вже не може утворитися.

На Землі приведено у повну непридатність для ведення сільського господарства 1,5 – 2,0 млрд. га раніше родючих ґрунтів.

В результаті антропогенної діяльності температура атмосфери з початку XХ сторіччя зросла приблизно на 2 – 3 градуси за Цельсієм.

Наша цивілізація за станом технологій, можливостями біосфери досягла критичної межі через перенаселеність планети.***

Загрози самозбереженню та розвитку людини:

В Україні протягом року в атмосферу надійшло 6,7 млн.т забруднюючих речовин, на підприємствах України утворилось 419,2 млн. т небезпечних відходів. З природних водних об’єктів України забрано 14,8 млрд. м3 води, у водойми скинуто 1,7 млрд. м3 забруднених стоків.

Різко знизився загальний рівень здоров’я населення України. У 2015 році  померло 594 тис. 800 осіб, народилось 411 тис. 800 осіб.

Україна віднесена до групи країн з високим рівнем захворюваності на туберкульоз.

В Україні ВІЛ-інфіковані 185 147 осіб, хворі на СНІД 38 455 осіб.***

Загрози самозбереженню та розвитку людини:

Зростання обсягів нелегальної міграції в Україну становить реальну загрозу для суспільної безпеки. Україна входить у першу п’ятірку країн, де проживають міжнародні мігранти (6,8 млн. осіб).

Нелегальні мігранти здійснюють на території України кримінальні злочини, загострюють санітарно-епідеміологічну ситуацію.

Зростає рівень криміналізації суспільства. В Україні протягом 2015 року виявлено 5 млн. 651 тис. 824 злочина, засуджено 947тис. 983 особи.***

Загрози самозбереженню та розвитку людини:

В Україні порушуються права і свободи людини. Правоохоронними органами застосовуються необґрунтовані затримання та арешти.

Широко розповсюджене незаконне насильство для отримання зізнання у скоєнні злочину.

Порушуються права власності, зокрема, незаконні захвати земель або іншої власності всупереч закону.

Воєнна доктрина РФ в переліку загроз містить розширення НАТО і нарощування можливостей США та альнсу в цілому..*** У Стратегії Національної безпеки США дії Росії кваліфіковані як агресія що потребує протидії.. *** Росія реформує силові структури: відбувається створення Федеральної служби військ Національної Гвардії на базі Внутрішніх військ МВС, Федеральної міграційної служби та Федеральної служби контролю обігу наркотиків.. *** Глави оборонних відомств країн ЄС погодили новий план оборони і безпеки та домовилися створити новий штаб і спільні сили швидкого реагування.. ***

There are no translations available.

 

svm

Валерій Садовський

 

Системність в організації роботи суб’єктів забезпечення національної безпеки і оборони України позбавить нас від прорахунків у політичному і державному управлінні.


Протягом усього періоду незалежності нашої держави, суспільне управління здійснювалось владою, яка обирались народом України у демократичний спосіб. Безумовно не обійшлося без зовнішніх інформаційно-психологічних впливів, без політичного і економічного тиску на нас, але ми самі створювали політичні партії, голосували за них на виборах, обирали політичних лідерів, відправляли їх у відставку і знов обирали нових, на яких покладали нові сподівання. Результат невтішний – війна з Росією, втрата частки території, слабка економіка, низький рівень життя, нестабільність, відсутність розвитку. Шукати винних марна справа, треба зрозуміти, що будь-яка держава це складний живий організм, що функціонує в агресивному зовнішньому середовищі. Ніколи не будуть співпадати інтереси нашої держави з інтересами інших держав. Ми є часткою  глобального світового устрою і завжди будемо жити в умовах глобальних і регіональних викликів і загроз. Нікуди не зникнуть і внутрішні загрози - хвороби, що породжені нашим суспільством. Розв’язання проблем управління треба шукати не тільки в персоналіях і політичних силах, а в системних, постійно діючих підходах до організації політичного і державного управління. Про деякі з них:

До політичного управління державою повинні приходити такі політичні сили, що демонструють системний підхід до управління державою - мають конкретні програми з реалізації стратегічних суспільних завдань, здатні адекватно оцінювати внутрішні та зовнішні політичні впливи, спроможні забезпечити умови для функціонування і розвитку політичних, правових, соціально-економічних та культурних інститутів.

Політичне керівництво, виходячи з конкретної політичної ситуації, повинне постійно створювати умови для ефективного функціонування об'єктів як державного сектора, так і суспільного сектора в межах повноважень, необхідних державі.

Неприпустимо до прийняття політичних рішень допускати некомпетентних осіб, або таких, що переслідують особисті інтереси чи інтереси окремих груп, або й навіть інших країн.Сучасне політичне управління у сфері НБіО України здійснюється безсистемно і не компетентно. Це підтверджується відсутністю системної законотворчої роботи та організації виконання чинного законодавства в умовах різкого загострення відносин з РФ. Ще рік тому треба було внести зміни до ЗУ «Про основи національної безпеки України», розробити нову Стратегію національної безпеки і Воєнну доктрину України, організувати проведення Стратегічного планування застосування ЗС України та інших військових формувань для оборони України, виконання законів про оборону, про оборонне планування та інших законодавчих актів.

Політичне управління у сфері НБіО має полягати у формуванні цілісної системи взаємопов’язаних нормативно-правових актів, їх корегуванні, у разі виникнення нових загроз, та організації їх виконання.

Сучасна модель прийняття політичних рішень у сфері НБіО ґрунтується на персональних оцінках і прогнозах Президента України та його радників.  В державі немає постійно діючого механізму моделювання і прогнозування як основи для прийняття рішень. Основою для прийняття політичних рішень у сфері НБіО має бути достовірна оцінка міжнародного та регіонального безпекового простору, оцінка здатності держави протистояти зовнішнім і внутрішнім загрозам, проведення постійного моніторингу загроз національним інтересам, стратегічного аналізу та моделювання ситуації. Така складна функція не може здійснюватись однією особою навіть за допомогою досвідчених радників, це одна з функцій державного управління.

Що стосується державного управління, як форми практичної реалізації виконавчої влади, то системність тут надзвичайно важлива і полягає вона не лише в організації структури виконавчої влади, а також і в налагоджені її функціонування. Хочу привернути Вашу увагу до однієї зі складових системи забезпечення національної безпеки і оборони, а саме системи виявлення загроз національним інтересам,  стратегічного аналізу, моделювання та вироблення управлінських рішень.

В системі забезпечення національної безпеки і оборони України головну роль грає РНБіО, яка приймає рішення щодо основних напрямів державної політики з питань національної безпеки, виконання яких потім організовується суб’єктами забезпечення НБіО в межах їх повноважень. Але до складу РНБО входять лише ті особи яких визначив Президент. Зрозуміло, що таким складом РНБО не може бути проведено цілий комплекс попередніх заходів, які забезпечують прийняття виважених, обґрунтованих рішень. Хто це робить?

Апарат РНБіО здійснює поточне інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення діяльності Ради національної безпеки і оборони України. Національний інститут стратегічних досліджень відповідає за наукове супроводження здійснення Президентом України, Радою національної безпеки і оборони України повноважень у сфері національної безпеки України. Розвідувальні органи  України лише добувають та надають РНБіО розвідувальну інформацію. Державних органів або структурних підрозділів в них, які б відповідали за виявлення загроз національним інтересам, проведення стратегічного аналізу, моделювання та вироблення управлінських рішень у сфері НБіО немає. На мою думку це є суттєвою проблемою державного управління. В системі забезпечення національної безпеки і оборони мають бути визначені і створені підрозділи які б відповідали за ці функції.

Виходячи з тих функцій, що покладаються на Апарат РНБіО, вважаю за доцільне покладання на нього додаткової функції з проведення стратегічного аналізу, виявлення загроз національним інтересам, моделювання та вироблення пропозицій до управлінських рішень у сфері НБіО. Для здійснення цієї функції у складі апарату РНБіО за рахунок його чисельності необхідно створити центр стратегічного аналізу який би складався з експертних груп політичного, економічного, воєнного, гуманітарного, соціального аналізу,  тощо. До роботи в цих групах мають бути залучені лише системні аналітики за вказаними напрямами аналізу.

Моделювання та вироблення управлінських рішень у сфері НБіО доцільно проводити на основі апарату РНБіО, під керівництвом секретаря РНБіО, силами центру стратегічного аналізу та ситуаційного центру із залученням провідних фахівців Національного інституту стратегічних досліджень, розвідувальних органів, центральних органів виконавчої влади та інших відомств за необхідністю. Періодичність, формат і час проведення Моделювання та вироблення управлінських рішень у сфері НБіО повинні визначатись в залежності від  виявлених загроз але проводитись систематично.

Результатом проведення моделювання та вироблення управлінських рішень у сфері НБіО має бути підготовка доповіді голові РНБіО та розробка проектів документів з реалізації управлінських рішень у сфері національної безпеки і оборони, які ґрунтуються на висновках і пропозиціях експертів центру стратегічного аналізу, фахівців НІСД, органів виконавчої влади щодо проведення комплексу заходів із запобігання і протидії загрозам, ліквідації їх наслідків.

На мій погляд, саме системність в організації роботи суб’єктів забезпечення національної безпеки і оборони України позбавить нас від прорахунків у політичному і державному управлінні.

 

Валерій Садовський, голова правління ГО «Асоціація розвитку та безпеки»