UkrEngRus

“During the past 3 centuries human population has increased tenfold to 6000 million and fourfold in the 20th century

• Cattle population increased to 1400 million (one cow/family) by a factor of 4 during the past century

• There are currently some 20 billion (20,000 million) of farm animals worldwide

• Urbanisation grew more than tenfold in the past century almost half of the people live in cities and megacities

• Industrial output increased 40 times during the past century; energy use 16 times

• Almost 50 % of the land surface has been transformed by human action”

Paul Crutzen

Dutch Nobel prize winning atmospheric chemist***

“Fish catch increased 40 times

• The release of SO2 (110 Tg/year) by coal and oil burning is at least twice the sum of all natural emissions;

over land the increase has been 7 fold, causing acid rain, health effects, poor visibility and climate changes due to sulfate aerosols

• Releases of NO to the atmosphere from fossil fuel and biomass burning is larger than its natural inputs, causing regional high surface ozone levels

• Several climatically important ”greenhouse gases” have substantially increased in the atmosphere, eg.

CO2 by 40 %, CH4 by more than 100 %.”

Paul Crutzen

Dutch Nobel prize winning atmospheric chemist***

“Water use increased 9 fold during the past century to 800 m3 per capita / year;

65 % for irrigation, 25 % industry, ~10 % households

It takes 20, 000 litres of water to grow 1 kilo of coffee

11,000 litres of water to make a quarter pounder

5,000 litres of water to make 1 kilo of cheese

1 kg meat → 16000 litres of water

1 kg grain → 1000 litres of water”

Paul Crutzen

Dutch Nobel prize winning atmospheric chemist

Воєнна доктрина РФ в переліку загроз містить розширення НАТО і нарощування можливостей США та альнсу в цілому..*** У Стратегії Національної безпеки США дії Росії кваліфіковані як агресія що потребує протидії.. *** Росія реформує силові структури: відбувається створення Федеральної служби військ Національної Гвардії на базі Внутрішніх військ МВС, Федеральної міграційної служби та Федеральної служби контролю обігу наркотиків.. *** Глави оборонних відомств країн ЄС погодили новий план оборони і безпеки та домовилися створити новий штаб і спільні сили швидкого реагування.. ***

 

svm

Валерій Садовський

 

Системність в організації роботи суб’єктів забезпечення національної безпеки і оборони України позбавить нас від прорахунків у політичному і державному управлінні.


Протягом усього періоду незалежності нашої держави, суспільне управління здійснювалось владою, яка обирались народом України у демократичний спосіб. Безумовно не обійшлося без зовнішніх інформаційно-психологічних впливів, без політичного і економічного тиску на нас, але ми самі створювали політичні партії, голосували за них на виборах, обирали політичних лідерів, відправляли їх у відставку і знов обирали нових, на яких покладали нові сподівання. Результат невтішний – війна з Росією, втрата частки території, слабка економіка, низький рівень життя, нестабільність, відсутність розвитку. Шукати винних марна справа, треба зрозуміти, що будь-яка держава це складний живий організм, що функціонує в агресивному зовнішньому середовищі. Ніколи не будуть співпадати інтереси нашої держави з інтересами інших держав. Ми є часткою  глобального світового устрою і завжди будемо жити в умовах глобальних і регіональних викликів і загроз. Нікуди не зникнуть і внутрішні загрози - хвороби, що породжені нашим суспільством. Розв’язання проблем управління треба шукати не тільки в персоналіях і політичних силах, а в системних, постійно діючих підходах до організації політичного і державного управління. Про деякі з них:

До політичного управління державою повинні приходити такі політичні сили, що демонструють системний підхід до управління державою - мають конкретні програми з реалізації стратегічних суспільних завдань, здатні адекватно оцінювати внутрішні та зовнішні політичні впливи, спроможні забезпечити умови для функціонування і розвитку політичних, правових, соціально-економічних та культурних інститутів.

Політичне керівництво, виходячи з конкретної політичної ситуації, повинне постійно створювати умови для ефективного функціонування об'єктів як державного сектора, так і суспільного сектора в межах повноважень, необхідних державі.

Неприпустимо до прийняття політичних рішень допускати некомпетентних осіб, або таких, що переслідують особисті інтереси чи інтереси окремих груп, або й навіть інших країн.Сучасне політичне управління у сфері НБіО України здійснюється безсистемно і не компетентно. Це підтверджується відсутністю системної законотворчої роботи та організації виконання чинного законодавства в умовах різкого загострення відносин з РФ. Ще рік тому треба було внести зміни до ЗУ «Про основи національної безпеки України», розробити нову Стратегію національної безпеки і Воєнну доктрину України, організувати проведення Стратегічного планування застосування ЗС України та інших військових формувань для оборони України, виконання законів про оборону, про оборонне планування та інших законодавчих актів.

Політичне управління у сфері НБіО має полягати у формуванні цілісної системи взаємопов’язаних нормативно-правових актів, їх корегуванні, у разі виникнення нових загроз, та організації їх виконання.

Сучасна модель прийняття політичних рішень у сфері НБіО ґрунтується на персональних оцінках і прогнозах Президента України та його радників.  В державі немає постійно діючого механізму моделювання і прогнозування як основи для прийняття рішень. Основою для прийняття політичних рішень у сфері НБіО має бути достовірна оцінка міжнародного та регіонального безпекового простору, оцінка здатності держави протистояти зовнішнім і внутрішнім загрозам, проведення постійного моніторингу загроз національним інтересам, стратегічного аналізу та моделювання ситуації. Така складна функція не може здійснюватись однією особою навіть за допомогою досвідчених радників, це одна з функцій державного управління.

Що стосується державного управління, як форми практичної реалізації виконавчої влади, то системність тут надзвичайно важлива і полягає вона не лише в організації структури виконавчої влади, а також і в налагоджені її функціонування. Хочу привернути Вашу увагу до однієї зі складових системи забезпечення національної безпеки і оборони, а саме системи виявлення загроз національним інтересам,  стратегічного аналізу, моделювання та вироблення управлінських рішень.

В системі забезпечення національної безпеки і оборони України головну роль грає РНБіО, яка приймає рішення щодо основних напрямів державної політики з питань національної безпеки, виконання яких потім організовується суб’єктами забезпечення НБіО в межах їх повноважень. Але до складу РНБО входять лише ті особи яких визначив Президент. Зрозуміло, що таким складом РНБО не може бути проведено цілий комплекс попередніх заходів, які забезпечують прийняття виважених, обґрунтованих рішень. Хто це робить?

Апарат РНБіО здійснює поточне інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення діяльності Ради національної безпеки і оборони України. Національний інститут стратегічних досліджень відповідає за наукове супроводження здійснення Президентом України, Радою національної безпеки і оборони України повноважень у сфері національної безпеки України. Розвідувальні органи  України лише добувають та надають РНБіО розвідувальну інформацію. Державних органів або структурних підрозділів в них, які б відповідали за виявлення загроз національним інтересам, проведення стратегічного аналізу, моделювання та вироблення управлінських рішень у сфері НБіО немає. На мою думку це є суттєвою проблемою державного управління. В системі забезпечення національної безпеки і оборони мають бути визначені і створені підрозділи які б відповідали за ці функції.

Виходячи з тих функцій, що покладаються на Апарат РНБіО, вважаю за доцільне покладання на нього додаткової функції з проведення стратегічного аналізу, виявлення загроз національним інтересам, моделювання та вироблення пропозицій до управлінських рішень у сфері НБіО. Для здійснення цієї функції у складі апарату РНБіО за рахунок його чисельності необхідно створити центр стратегічного аналізу який би складався з експертних груп політичного, економічного, воєнного, гуманітарного, соціального аналізу,  тощо. До роботи в цих групах мають бути залучені лише системні аналітики за вказаними напрямами аналізу.

Моделювання та вироблення управлінських рішень у сфері НБіО доцільно проводити на основі апарату РНБіО, під керівництвом секретаря РНБіО, силами центру стратегічного аналізу та ситуаційного центру із залученням провідних фахівців Національного інституту стратегічних досліджень, розвідувальних органів, центральних органів виконавчої влади та інших відомств за необхідністю. Періодичність, формат і час проведення Моделювання та вироблення управлінських рішень у сфері НБіО повинні визначатись в залежності від  виявлених загроз але проводитись систематично.

Результатом проведення моделювання та вироблення управлінських рішень у сфері НБіО має бути підготовка доповіді голові РНБіО та розробка проектів документів з реалізації управлінських рішень у сфері національної безпеки і оборони, які ґрунтуються на висновках і пропозиціях експертів центру стратегічного аналізу, фахівців НІСД, органів виконавчої влади щодо проведення комплексу заходів із запобігання і протидії загрозам, ліквідації їх наслідків.

На мій погляд, саме системність в організації роботи суб’єктів забезпечення національної безпеки і оборони України позбавить нас від прорахунків у політичному і державному управлінні.

 

Валерій Садовський, голова правління ГО «Асоціація розвитку та безпеки»