UkrEngRus

Загрози самозбереженню та розвитку людини:

За час свого існування людство безповоротно знищило біля 300 млрд. т кисню, замінивши його шкідливими сполуками, з яких кисень вже не може утворитися.

На Землі приведено у повну непридатність для ведення сільського господарства 1,5 – 2,0 млрд. га раніше родючих ґрунтів.

В результаті антропогенної діяльності температура атмосфери з початку XХ сторіччя зросла приблизно на 2 – 3 градуси за Цельсієм.

Наша цивілізація за станом технологій, можливостями біосфери досягла критичної межі через перенаселеність планети.***

Загрози самозбереженню та розвитку людини:

В Україні протягом року в атмосферу надійшло 6,7 млн.т забруднюючих речовин, на підприємствах України утворилось 419,2 млн. т небезпечних відходів. З природних водних об’єктів України забрано 14,8 млрд. м3 води, у водойми скинуто 1,7 млрд. м3 забруднених стоків.

Різко знизився загальний рівень здоров’я населення України. У 2015 році  померло 594 тис. 800 осіб, народилось 411 тис. 800 осіб.

Україна віднесена до групи країн з високим рівнем захворюваності на туберкульоз.

В Україні ВІЛ-інфіковані 185 147 осіб, хворі на СНІД 38 455 осіб.***

Загрози самозбереженню та розвитку людини:

Зростання обсягів нелегальної міграції в Україну становить реальну загрозу для суспільної безпеки. Україна входить у першу п’ятірку країн, де проживають міжнародні мігранти (6,8 млн. осіб).

Нелегальні мігранти здійснюють на території України кримінальні злочини, загострюють санітарно-епідеміологічну ситуацію.

Зростає рівень криміналізації суспільства. В Україні протягом 2015 року виявлено 5 млн. 651 тис. 824 злочина, засуджено 947тис. 983 особи.***

Загрози самозбереженню та розвитку людини:

В Україні порушуються права і свободи людини. Правоохоронними органами застосовуються необґрунтовані затримання та арешти.

Широко розповсюджене незаконне насильство для отримання зізнання у скоєнні злочину.

Порушуються права власності, зокрема, незаконні захвати земель або іншої власності всупереч закону.

Воєнна доктрина РФ в переліку загроз містить розширення НАТО і нарощування можливостей США та альянсу в цілому..***У Стратегії Національної безпеки США дії Росії кваліфіковані як агресія що потребує протидії.. ***Глави оборонних відомств країн ЄС погодили новий план оборони і безпеки та домовилися створити новий штаб і спільні сили швидкого реагування..***Євросоюз створить новий Генеральний директорат з питань оборони, промисловості та космосу для допомоги у фінансуванні, розвитку та розгортанні збройних сил..***

 

There are no translations available.

inform securityМарутян Р.Р.


Інформаційна політика України в сфері національної безпеки потребує невідкладного перегляду та впорядкування,  вона повинна бути спрямована на захист національних інтересів та забезпечення національної безпеки. 

Однією з найбільш значущих загроз національній безпеці України в інформаційній сфері є здійснення іноземними державами негативного інформаційно-психологічного впливу на суспільну свідомість громадян України та світову громадськість через проведення інформаційних акцій та кампаній, спеціальних інформаційних операцій. Це відбувається шляхом систематичного поширення тенденційної, неповної або упередженої інформації про Україну та політичні процеси що відбуваються на її теренах. Все це  впливає на зовнішню та внутрішню політику нашої держави, псує її міжнародний імідж, а також має під собою політичне та економічне підґрунтя. Метою даних інформаційних операцій є забезпечення власних національних інтересів інших держав.

З огляду на зазначене, в найближчій перспективі вбачається за доцільне здійснити низку заходів:

у короткостроковій перспективі:

Верховній Раді Україні:

1.         У зв’язку з відсутністю в національному законодавстві чіткого визначення терміну «критична інфраструктура», і як наслідок, відсутність переліку об’єктів такої категорії, ввести у вітчизняне законодавство терміни: «об’єкти критичної інформаційної інфраструктури» (інформаційні системи органів державної влади, автоматизовані системи управління військами і зброєю, інформаційні системи управління правоохоронних структур, інформаційні системи управління промисловими об'єктами, програмно-технічні комплекси мереж зв'язку, інформаційні системи фінансової та банківської діяльності, інформаційні систем управління транспортом, водо-, енерго-, та теплопостачанням) шляхом внесення змін до Закону України «Про основи національної безпеки України». Основним актом, що регламентує сферу захисту критичної інфраструктури має стати окремий Закон України «Про критичну інфраструктуру», в якому було б доцільно покласти на Кабінет Міністрів України завдання із розроблення Положення про процедуру включення об’єктів до переліку критично важливих об’єктів інфраструктури України. Існує також проблема захисту інформації, яка обробляється в автоматизованих системах технологічного управління об'єктами критичної інфраструктури.

2.         Врегулювати питання забезпечення кібернетичної безпеки України. Протягом 2012-2013 років у Верховній Раді України було зареєстровано 3 законопроекти щодо кібернетичної безпеки України: розроблений Міністерством внутрішніх справ законопроект України "Про внесення змін до Закону "Про основи національної безпеки України щодо кібернетичної безпеки", поданий групою народних депутатів законопроект "Про кібернетичну безпеку", поданий народним депутатом Деркачем проект Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення кібернетичної безпеки". Цим законопроектом передбачається визначити правові та організаційні засади забезпечення кібернетичної безпеки України, основоположні принципи державної політики у сфері кібернетичної безпеки, національної системи кібербезпеки, а також повноваження суб'єктів забезпечення кібербезпеки

Держкомтелерадіо України, як головному органу у системі центральних органів виконавчої влади з формування та реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, в інформаційній та видавничій сферах тощо, доручити:

1. Забезпечити контроль за об’єктивним та своєчасним висвітленням подій, що відбуваються в наші державі всіма підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери його управління (зокрема через наявні іномовні канали - «Всесвітню службу «Українське телебачення і радіомовлення», «Перший Ukraine» та інформаційне агентство - «Укрінформ»);

2. Започаткувати спільну роботу з «Freedom House», «Репортерами без кордонів» та іншими правозахисними організаціями щодо виявлення випадків порушення прав журналістів та широкого інформування про такі випадки українську та світову спільноту, зокрема через світові ЗМІ та дипломатичні канали;

3. Розробити та укласти угоди про співпрацю між Першим національним каналом України (супутниковим телеканалом «Перший Ukraine») та провідними світовими телеканалами задля взаємного обміну інформацією;

4. Розпочати переговорний процес щодо кооперації в сфері обміну інформацією та співпрацю між іномовними службами України та заінтересованими державами, зокрема щодо можливості створення спільної іномовної міждержавної медіа-корпорації у складі телерадіокомпанії (за зразком «Euronews» чи МТРК «Мир») та транснаціональної агенції новин (на кшталт пан-африканського інформаційного агентства ПАНА), орієнтованої на об’єктивне інформування світової спільноти про ситуацію на пострадянському просторі;  

МЗС України доручити: 

5. Посилити роботу з представниками української діаспори, об’єднання українців за кордоном. Мета - розповсюдження об’єктивної інформації та спростування дезінформації про ситуацію в Україні.

6. Звернутися до своїх закордонних колег з проханням сприяти об’єктивному висвітленню подій в Україні, зокрема шляхом надсилання в нашу державу власних кореспондентів.

7. Посилити роботу щодо створення/найму впливових національно-культурних та лоббистських інститутів і структур з просування українських національних інтересів у Європі та США. 

Міністерству Оборони та МВС України:

8. Посилити охорону ОДТРК, особливо у Миколаївській, Херсонській, Одеській, Донецькій, Луганській, Харківській областях та у місті Київ.

9. Організувати медіа-супровід проведення АТО, журналістам (перш за все, іноземним) забезпечити їх постійне перебування на місці бойових дій.

10. У разі відключення телекомунікаційних об’єктів, замінити об’єкти Концерну РРТ армійськими телекомплексами - польовий видавничих комплекс (АТМ-83), рухливий студійний комплекс (ПСК-84) (російський аналог - модернізований комплекс БПК-63МКЛ, АТОФ-97) та забезпечити їх роботу. 

Раді національної безпеки і оборони України:

11.Винести на найближче засідання питання забезпечення інформаційної безпеки.

12.Апарату РНБОУ розглянути питання щодо створення при ньому Міжвідомчої робочої групи з метою розробки пропозицій та підготовки внесення питання інформаційної та кібербезпеки до перспективного плану засідань РНБОУ.

13.Посилити контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки та оборони України, яке стосується розробки плану дій щодо створення національно захищеної операційної системи і антивірусу та затверджене Указом Президента України про заходи щодо вдосконалення формування та реалізації державної політики у сфері інформаційної безпеки України.

14.Розглянути можливість запровадження інституту воєнної цензури під час проведення АТО та під час правового режиму воєнного стану.  (Використати досвід США та Ізраілю) 

Службі безпеки України:

15.Провести оцінку вразливості об’єктів можливих терористичних посягань щодо кіберзагроз. 

Адміністрації Держпецзвязку та захисту інформації України:

16.Розглянути організаційні та технологічні можливості створення мережі обміну інформацією про загрози критично важливим об’єктам інформаційної інфраструктури

17.Інформувати та консультувати громадськість та керівництво промислових підприємств з питань кібербезпеки та нових загроз щодо елементів інформаційних систем.

18.Розробити та впровадити стандарти у сфері кібербезпеки, особливо для автоматизованих систем управління на об’єктах критичної інфраструктури.

19.Розробити загальносистемний базовий законодавчий акт, що буде відображати єдину концепцію захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності, в інформаційно-телекомунікаційних системах та на об'єктах протидії технічним розвідкам. 

Кабінету Міністрів України

20.Створити єдиний державний орган для контролю та державного регулювання сфери інформаційної безпеки. У відповідь на виклики, які сьогодні стоять перед Україною, та на виконання рішення РНБО, затвердженого та введеного в дію указом виконуючого обов'язки Президента від 1 Травня 2014 року № 449 "Про розробку проекту Закону України "Про кібернетичну безпеку",  Кабінету Міністрів негайно потрібно розглянути та  прийняти на своєму засіданні рішення щодо створення відповідного органу. В найкоротші терміни затвердити структуру, повноваження та компетенцію цього органу, визначити цілі та завдання, наділити достатнім фінансовим, матеріально-технічним та кадровими ресурсами. 

 

в середньостроковій перспективі: 

 

Держкомтелерадіо України доручити:

21.Розробити, з урахуванням досвіду провідних країн, концепцію реформування наявного державного іномовного ресурсу в дієвий інструмент провадження національної інформаційної політики за кордоном. 

В такій концепції вбачається за доцільне передбачити:

- збереження іномовних ЗМІ у підпорядкуванні державі, в процесі запланованого реформування державних теле- та радіоорганізацій;

- створення українського порталу ІноЗМІ, що може бути реалізований як державно-приватне партнерство. Мета - адекватний та своєчасний переклад міжнародних ЗМІ, доступний українською та російською мовами, що уможливить ефективніше протистояння фальсифікаціям. На момент утворення порталу укласти угоди з тими медіа-організаціями, інформаційними агентствами, Інтернет-виданнями (ГлавРед, Українська правда, Спільно бачення тощо), що вже мають відповідну рубрику, та дублювати її зміст на об’єднаному порталі.

- об’єднання наявних державних іномовних служб у медіа-холдинги (на кшталт «BBC World Service» чи «Russia Today»), що включатиме канали телебачення, радіомовлення та Інтернет-мовлення, задля централізованого формування та розповсюдження необхідної інформації про Україну.

- введення заборони на видачу ліцензій на господарську діяльність у сфері телекомунікацій (в тому числі й на право використання радіочастот) юридичним особам с іноземним (в тому числі російським капіталом) більшим ніж 20%.

- забезпечення необхідним фінансуванням - для створення якісних конкурентоздатних програм, формування та функціонування необхідної кількості мовних редакцій (при цьому важливим є те, якою бачать Україну не тільки російська та західна, але й східноєвропейська аудиторії), збільшення часу трансляції програм, з метою розширення зарубіжної аудиторії та підвищення її рівня довіри.

- Налагодження співробітництва між телекомпанією CNN та Першим національним каналом України шляхом підписання низки договорів про співпрацю (на кшталт такого що був підписаний між Інтером та CNN) задля взаємного обміну інформацією.

- Створення інформаційно-аналітичного центру, який координуватиме зусилля зацікавлених органів державної влади і громадськості у сфері захисту інформаційної безпеки (на базі державного агентства «Укрінформ»), який повинен стати не лише аналітичним майданчиком, що виявлятиме загрози, акумулюватиме меседжі центральних органів виконавчої влади і ретранслюватиме їх інформаційним агенціям, але й штабом, який оперативно й адекватно реагуватиме на ворожі дії в українському інформаційному просторі.

- Реорганізування ДТРК «Всесвітня служба «Українське телебачення і радіомовлення» в окрему спеціалізовану структуру іномовлення для забезпечення мовлення за кордон, зокрема англійською та російською мовами.

- Створення системи комплексного і регулярного фахового моніторингу матеріалів популярних аудіовізуальних та друкованих ЗМІ, а також популярних Інтернет-ресурсів з метою вчасного припинення протиправної діяльності із поширення закликів до насильницької зміни або повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканість, пропаганди війни, сепаратизмі і тероризму. (Держкомтелерадіо спільно з Нацрадою)

- Об'єднання каналів УТР і Перший Ukraine, створення україноцентричних російськомовних телерадіоканалів.

- Вжиття заходів, спрямованих на посилення політики державного протекціонізму щодо національних мовників, зокрема розглянути питання законодавчого визначення пріоритетності ліцензування частотних каналів для цілей державного (суспільного) мовлення.

 

 В умовах ескалації загроз, що постали перед Україною в інформаційній сфері, актуалізується проблема забезпечення проведення єдиної інформаційної політики та формування єдиного інформаційного простору на території держави. Інформаційні меседжі від представників органів державної влади повинні сприйматися як офіційна позиція України щодо всіх подій, які відбуваються в контексті російсько-українського протистояння. Ця позиція має бути лаконічно сформульованою, чіткою і зрозумілою. 


Р.Р.Марутян, кандидат історичних наук, доцент кафедри національної безпеки НАДУ при Президентові України