UkrEngRus

“During the past 3 centuries human population has increased tenfold to 6000 million and fourfold in the 20th century

• Cattle population increased to 1400 million (one cow/family) by a factor of 4 during the past century

• There are currently some 20 billion (20,000 million) of farm animals worldwide

• Urbanisation grew more than tenfold in the past century almost half of the people live in cities and megacities

• Industrial output increased 40 times during the past century; energy use 16 times

• Almost 50 % of the land surface has been transformed by human action”

Paul Crutzen

Dutch Nobel prize winning atmospheric chemist***

“Fish catch increased 40 times

• The release of SO2 (110 Tg/year) by coal and oil burning is at least twice the sum of all natural emissions;

over land the increase has been 7 fold, causing acid rain, health effects, poor visibility and climate changes due to sulfate aerosols

• Releases of NO to the atmosphere from fossil fuel and biomass burning is larger than its natural inputs, causing regional high surface ozone levels

• Several climatically important ”greenhouse gases” have substantially increased in the atmosphere, eg.

CO2 by 40 %, CH4 by more than 100 %.”

Paul Crutzen

Dutch Nobel prize winning atmospheric chemist***

“Water use increased 9 fold during the past century to 800 m3 per capita / year;

65 % for irrigation, 25 % industry, ~10 % households

It takes 20, 000 litres of water to grow 1 kilo of coffee

11,000 litres of water to make a quarter pounder

5,000 litres of water to make 1 kilo of cheese

1 kg meat → 16000 litres of water

1 kg grain → 1000 litres of water”

Paul Crutzen

Dutch Nobel prize winning atmospheric chemist

Воєнна доктрина РФ в переліку загроз містить розширення НАТО і нарощування можливостей США та альнсу в цілому..*** У Стратегії Національної безпеки США дії Росії кваліфіковані як агресія що потребує протидії.. *** Росія реформує силові структури: відбувається створення Федеральної служби військ Національної Гвардії на базі Внутрішніх військ МВС, Федеральної міграційної служби та Федеральної служби контролю обігу наркотиків.. *** Глави оборонних відомств країн ЄС погодили новий план оборони і безпеки та домовилися створити новий штаб і спільні сили швидкого реагування.. ***

1234

В той час, коли Збройні Сили України, Національна гвардія України, Державна Прикордонна Служба України, військові підрозділи, створені патріотами України, захищають рідну землю від російської агресії, ціла армія чиновників в органах державної влади протягом всього періоду воєнного конфлікту пасивно спостерігає за бойовими діями. Військові з зони проведення АТО вже неодноразово звертали увагу на низку проблем, які не вирішуються владою у Києві, зокрема пов’язаних із забезпеченням підрозділів, що ведуть бойові дії, визначенням статусу підрозділів, створених добровольцями та їх соціальним захистом.

Слід зазначити, що окремі посадові особи та політики, ініціативні громадяни та неурядові організації роблять неймовірні зусилля щодо вирішення проблем національної безпеки і оборони нашої держави. Проте, в умовах протидії агресії на захист національних інтересів, суверенітету та цілісності держави повинен злагоджено працювати весь державний апарат.

Для того щоб активізувати армію розгублених чиновників, в першу чергу необхідно уточнити їх завдання в сучасних умовах і визначити чіткі терміни їх виконання. На нашу думку, слід починати з уточнення законодавчої бази у сфері національної безпеки і оборони. Чотири місяці триває російська агресія, яка докорінно змінила воєнно-політичну обстановку навколо України. Агресор завдає ударів по всіх сферах нашої життєдіяльності, в тому числі по всіх чутливих галузях економіки, а державний апарат намагається в пожежному режимі реагувати на виникаючі загрози, тоді як проблема є комплексною і глобальною.

В першу чергу уточнення потребує Закон України «Про основи національної безпеки України». Необхідно переглянути ст.7 цього закону «загрози національним інтересам і національній безпеці України»  в усіх сферах, а особливо, що стосується загроз у воєнній сфері та сфері безпеки державного кордону. Треба розмежувати ці сфери, оскільки це впливає на завдання і функції різних суб’єктів забезпечення національної безпеки і оборони. В кожній сфері слід визначити реальні, виявлені на теперішній час загрози. На нашу думку, в існуючій редакції цього Закону приведені, навіть, не загрози, а деякі фактичні наслідки неефективної воєнної політики і політики захисту кордону. Необхідно й суттєво доповнити перелік загроз в інформаційній сфері. В цілому, в усіх сферах діяльності держави треба не тільки уточнити загрози, а й визначити їх пріоритетність. У ст.8 закону треба чітко визначити основні напрями державної політики з питань національної безпеки. Удосконалення цього закону дасть перший поштовх для активізації роботи суб’єктів, відповідальних за національну безпеку і оборону держави.

Враховуючи те, що конфлікт між Росією і Україною вплинув не тільки на національну, регіональну, а й світову систему безпеки в цілому, необхідно невідкладно внести зміни до Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», зокрема, що стосується дотримання Україною політики позаблоковості. Україна повинна використовувати всі можливості міжнародної системи безпеки, входити до будь-яких союзів, брати участь у необхідних для оборони країни системах колективної безпеки, створювати нові союзи, блоки, коаліції з іншими державами для захисту спільних інтересів і запобіганню агресії з боку Російської Федерації. В першу чергу це стосується пострадянських країн, які потерпають від агресивної політики Кремля. Визначення конкретних термінів реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики в період загострення воєнно-політичної ситуації, зобов’яже органи державної влади вжити конкретних дієвих заходів за напрямками своєї діяльності.

Воєнна доктрина України в редакції, що введена Указом Президента України від 8.06.2012 року, носить суто теоретичний характер, не відповідає воєнно-політичній обстановці сьогодення, не вказує на джерела, масштаби і характер загроз у воєнній сфері. А відтак невірно визначає шляхи підготовки держави до збройного захисту та застосування воєнної сили. Воєнна доктрина України повинна визначити умови переведення держави у стан війни та принципів побудови її оборони, виходячи з обстановки, що склалася. Прийняття нової воєнної доктрини України є актуальним саме з огляду на те, що Росія в своїй воєнній доктрині вже наголосила на можливості застосування воєнної сили для захисту своїх співвітчизників, які знаходяться за межами Російської Федерації. Це положення РФ зараз і реалізовує шляхом агресії проти України. Нова воєнна доктрина України повинна врахувати й територіальні претензії до України, не тільки з боку Росії, а й деяких політичних сил інших сусідніх держав, врахувати зміни, що відбуваються в міжнародній системі безпеки та інші фактори.

Прийняття нової воєнної доктрини змусить органи державного управління, відповідальні за оборону держави, переглянути не тільки Закон України «Про оборону України», а й взагалі провести нове оборонне планування та розробити нові плани застосування Збройних Сил України та інших військових формувань, активізувати свою роботу у відповідності до реальних загроз у воєнній сфері.

Перелік законодавчих актів, які потребують уточнення чи переробки з метою активізації роботи державного апарату щодо вирішення питань національної безпеки і оборони можна продовжувати, але першочерговими, на нашу думку, мають стати саме  вищезазначені державні акти.

Уточнення законодавчої бази у сфері національної безпеки і оборони не варто покладати лише на міністерства і відомства, в яких чиновники не зацікавлені ставити собі додаткові конкретні завдання і визначати терміни їх виконання. Це можливо зробити ефективно і в короткий термін силами апарату РНБО України і секретаріату Президента України з подальшим введенням в дію указами Президента України.

 

Шановні бюрократи і чиновники, любіть Україну!

Не тримайтесь за посади на яких ви не вмієте або не хочете працювати!


 

Валерій Садовський, Голова Правління Асоціації розвитку та безпеки