UkrEngRus

“During the past 3 centuries human population has increased tenfold to 6000 million and fourfold in the 20th century

• Cattle population increased to 1400 million (one cow/family) by a factor of 4 during the past century

• There are currently some 20 billion (20,000 million) of farm animals worldwide

• Urbanisation grew more than tenfold in the past century almost half of the people live in cities and megacities

• Industrial output increased 40 times during the past century; energy use 16 times

• Almost 50 % of the land surface has been transformed by human action”

Paul Crutzen

Dutch Nobel prize winning atmospheric chemist***

“Fish catch increased 40 times

• The release of SO2 (110 Tg/year) by coal and oil burning is at least twice the sum of all natural emissions;

over land the increase has been 7 fold, causing acid rain, health effects, poor visibility and climate changes due to sulfate aerosols

• Releases of NO to the atmosphere from fossil fuel and biomass burning is larger than its natural inputs, causing regional high surface ozone levels

• Several climatically important ”greenhouse gases” have substantially increased in the atmosphere, eg.

CO2 by 40 %, CH4 by more than 100 %.”

Paul Crutzen

Dutch Nobel prize winning atmospheric chemist***

“Water use increased 9 fold during the past century to 800 m3 per capita / year;

65 % for irrigation, 25 % industry, ~10 % households

It takes 20, 000 litres of water to grow 1 kilo of coffee

11,000 litres of water to make a quarter pounder

5,000 litres of water to make 1 kilo of cheese

1 kg meat → 16000 litres of water

1 kg grain → 1000 litres of water”

Paul Crutzen

Dutch Nobel prize winning atmospheric chemist

Воєнна доктрина РФ в переліку загроз містить розширення НАТО і нарощування можливостей США та альнсу в цілому..*** У Стратегії Національної безпеки США дії Росії кваліфіковані як агресія що потребує протидії.. *** Росія реформує силові структури: відбувається створення Федеральної служби військ Національної Гвардії на базі Внутрішніх військ МВС, Федеральної міграційної служби та Федеральної служби контролю обігу наркотиків.. *** Глави оборонних відомств країн ЄС погодили новий план оборони і безпеки та домовилися створити новий штаб і спільні сили швидкого реагування.. ***

himiayЯкість питної води та стан

питного  водопостачання в Україні


 

 

Всі наші великі ріки за міжнародними стандартами вважаються забрудненими і "дуже забрудненими". У багатьох ріках гранично допустимі концентрації для однієї чи й кількох речовин перевищені у десятки разів.

З Дніпра і Дунаю можна видобувати цинк. Своєрідними "родовищами" стали: для міді і фенолу — р. Тисмениця, міді і марганцю — Південний Буг і Дніпро, нафтопродуктів — Сіверський Донець і майже всі річки Приазов'я.

Притоки Дніпра  забруднені насамперед нітритним та амонійним азотом і численними сполуками важких металів. Нижні водосховища збагачені фенолом, Дніпровське — нафтопродуктами. Все це — наслідок скидання стоків, які потрапляють у графу "брудних", розплата за надто розвинену промисловість зі старими технологіями.

На морях максимальні рівні забруднення відразу кількома речовинами спостерігаються в портах і прилеглій до дельти Дунаю частині Чорного моря. Позитивно хоч те, що вміст кисню "задовільний" в обох морях, а максимальні рівні забруднення перестали збільшуватися порівняно з 80-ми роками XX ст.

Невтішна ситуація і з підземними водами, які подають у комунальні водоводи. Фахівці переконані, що вони забруднені не "подекуди", а майже на всій території України. У багатьох місцях спостерігається надмір пестицидів, нітратів, хлоридів, подекуди ще й фенолу, а в Криму до всього цього додаються ще й миш'як і марганець. Особливо високі концентрації шкідливих речовин у підземних водах спостерігаються у Донбасі, де були випадки отруєння ними шахтарів у вибоях.

Відповідно до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» кожному споживачеві питної води державою  гарантується  право вільного  доступу  до  інформації  про якість питної води.  З цією метою  центральний  орган  виконавчої  влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, щороку готує і оприлюднює  в  порядку,  встановленому Кабінетом Міністрів  України, Національну доповідь про якість питної води та стан  питного  водопостачання в Україні, забезпечує заінтересовані органи  державної  влади,  громадські  організації,  підприємства, установи,  організації  та  громадян  інформацією  про  випадки  і причини  забруднення  питної  води,  порядок розрахунку тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення.

У разі,  коли питна вода має відхилення  за  показниками  від державного  стандарту,  органи місцевого самоврядування інформують споживачів через  засоби  масової  інформації  про  її  якість  та вживають  заходів,  пов'язаних  з  відверненням  загрози  здоров'ю людей.

З національною доповіддю про якість питної води та стан питного  водопостачання в Україні у 2011 році можна ознайомитись на сайті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.


(http://minregion.gov.ua)