UkrEngRus

Загрози самозбереженню та розвитку людини:

За час свого існування людство безповоротно знищило біля 300 млрд. т кисню, замінивши його шкідливими сполуками, з яких кисень вже не може утворитися.

На Землі приведено у повну непридатність для ведення сільського господарства 1,5 – 2,0 млрд. га раніше родючих ґрунтів.

В результаті антропогенної діяльності температура атмосфери з початку XХ сторіччя зросла приблизно на 2 – 3 градуси за Цельсієм.

Наша цивілізація за станом технологій, можливостями біосфери досягла критичної межі через перенаселеність планети.***

Загрози самозбереженню та розвитку людини:

В Україні протягом року в атмосферу надійшло 6,7 млн.т забруднюючих речовин, на підприємствах України утворилось 419,2 млн. т небезпечних відходів. З природних водних об’єктів України забрано 14,8 млрд. м3 води, у водойми скинуто 1,7 млрд. м3 забруднених стоків.

Різко знизився загальний рівень здоров’я населення України. У 2015 році  померло 594 тис. 800 осіб, народилось 411 тис. 800 осіб.

Україна віднесена до групи країн з високим рівнем захворюваності на туберкульоз.

В Україні ВІЛ-інфіковані 185 147 осіб, хворі на СНІД 38 455 осіб.***

Загрози самозбереженню та розвитку людини:

Зростання обсягів нелегальної міграції в Україну становить реальну загрозу для суспільної безпеки. Україна входить у першу п’ятірку країн, де проживають міжнародні мігранти (6,8 млн. осіб).

Нелегальні мігранти здійснюють на території України кримінальні злочини, загострюють санітарно-епідеміологічну ситуацію.

Зростає рівень криміналізації суспільства. В Україні протягом 2015 року виявлено 5 млн. 651 тис. 824 злочина, засуджено 947тис. 983 особи.***

Загрози самозбереженню та розвитку людини:

В Україні порушуються права і свободи людини. Правоохоронними органами застосовуються необґрунтовані затримання та арешти.

Широко розповсюджене незаконне насильство для отримання зізнання у скоєнні злочину.

Порушуються права власності, зокрема, незаконні захвати земель або іншої власності всупереч закону.

Воєнна доктрина РФ в переліку загроз містить розширення НАТО і нарощування можливостей США та альнсу в цілому..*** У Стратегії Національної безпеки США дії Росії кваліфіковані як агресія що потребує протидії.. *** Росія реформує силові структури: відбувається створення Федеральної служби військ Національної Гвардії на базі Внутрішніх військ МВС, Федеральної міграційної служби та Федеральної служби контролю обігу наркотиків.. *** Глави оборонних відомств країн ЄС погодили новий план оборони і безпеки та домовилися створити новий штаб і спільні сили швидкого реагування.. ***

Короленко В.В., Исаенко Р.Н.


ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАНОТЕХНОЛОГИЙ


 

Нанотехнологии - это междисциплинарные технологии, разработанные для объектов размерами менее одного микрона и позволяют проводить исследования, манипуляции и обработку веществ в диапазоне размеров от 0,1 до 100 нанометров (1 нанометр - одна миллиардная метра). Теоретические основы их заложены еще в 1959 г. лауреатом Нобелевской премии по физике R.P. Feynman (США), а определение предложено в 1974 г. ученым Токийского научного университета Norio Taniguchi (Япония). Нанотехнологии оперируют такими понятиями, как «наночастицы», «нанороботы», «наноматериалы». Приставка «нано» означает, что размеры частиц вещества, миниатюрных роботов, материалов хотя бы в одном измерении находятся в нанометровом диапазоне.

В США бюджетное финансирование развития нанотехнологий и изготовление новых наноматериалов составляет более 1 млрд. долларов США в год. В Японии на разработки в этой области в 2005-2008 годах было выделено 3 млрд. долларов США. Согласно 6-й Рамочной программы ЕС (2002-2006 года) на финансирование исследований и разработок в области нанотехнологий и изготовление новых наноматериалов в течении пяти лет потрачено 1,3 млрд. евро. В 7-й Рамочной программе ЕС (2007-2013 годы) на финансирование этого направления предусмотрено уже 3,5 млрд. евро. Общий объем бюджетных расходов в рамках выполнения федеральной программы развития наноиндустрии в Российской Федерации до 2006 года составлял около 6 млрд. рублей. Для содействия реализации государственной политики в этой сфере создана Российская корпорация нанотехнологий "Роснанотех", которая в 2007 году получила из федерального бюджета около 1 млрд. долларов США (по данным отечественной Концепции Государственной целевой научно-технической программы "Нанотехнологии и наноматериалы" на 2010-2014 года).

Необходимость стратегического и тактического прогнозирования развития нанобиотехнологий порождает огромное количество различных футуристических строений. Из числа аналитических материалов, создаваемых различными группами экспертов, наибольшего внимания заслуживают Дорожная карта развития нанотехнологий, составленная корпорацией RAND (Research And Development, США, 2006 г.), и Дорожная карта Европейской комиссии (Nano Road Map Medical and Health, 2006 г.), создана в рамках подготовки и реализации Седьмой рамочной программы Европейского Союза по научно-исследовательского и технологического развития. Оба документа не только анализируют состояние дел в сфере нанобиотехнологий в настоящее время, но и предлагают прогноз развития тех или иных отраслей нанобиотехнологий на обозримую перспективу (2015-2020 гг.) Кроме того, внимание экспертов направлено на анализ состояния дел в тех областях, которые в ближайшей перспективе должны иметь выход в промышленное производство и стать коммерчески доступными.

Упомянутые документы концентрируют свое внимание на биомедицинских аспектах новых технологий. Так, американские эксперты выделяют следующий репрезентативный ряд применения нанотехнологий: инженерия живых тканей и регенеративная медицина; биологические наноструктуры; инкапсуляция лекарств и адресная доставка лекарств; молекулярная визуализация; биофотонике; биосовместимые имплантаты; биоаналитической мембраны; молекулярные биосенсоры; биочипы и лаборатории на чипе (labs- on-a-chip) функциональные молекулы: переключатели, насосы, транспортные средства. Эксперты Европейской комиссии составили свой перечень наиболее важных, по их мнению, разделов нанотехнологий, очень похож на американский: доставка лекарств; молекулярная визуализация; косметика, создание новых лекарственных средств, методы диагностики; хирургия, в т.ч. трансплантация тканей и органов генная инженерия, пищевые технологии; геномика и протеомика, другие технологии, в т.ч. молекулярные биосенсоры.

В 1986 г. K.E. Drexler (США) в своей работе «Машины творения: наступающая  эра нанотехнологий» впервые описал возможность создания так называемых нанороботов-репликаторов, которые будут способны воспроизводить подобные себе наномашины из материалов окружающей среды. Этот автор подчеркнул необходимость контроля за их воспроизведением, показав гипотетическую картину так называемой «серой слизи» («поедание» окружающей среды неуправляемыми репликативной нанороботами). Правда, в 2004 г. он заявил, что такой сценарий маловероятен, и наномашины, обладающие способностью к репликации, вряд ли когда-нибудь получат широкое распространение. Существует мнение, что нанороботы способны к репликации только в ограниченном количестве и в определенном пространстве нанозавода. Пока, свободная репликация нанороботов является гипотетическим процессом. Однако, в настоящее время их создания стало одним из наиболее перспективных задач современной науки. В частности, создана в 2001 году в США National Nanotechnology Initiative (NNI) определила среди стратегических направлений развития нанотехнологий с 2010 года - создание наносистем: нанороботов, систем управления самоорганизацией и т.д., с 2020 года - создание молекулярных систем, являются интегрированными самостоятельно эволюционирующей системы, для создания молекулярных роботов. Решение этих задач, вероятно, требует интеграции достижений всех отраслей высоких технологий, что позволит создать технологию автономного управления крупномасштабными нанокомплексамы с помощью нанокомпьютеров, прорыв в разработке которых наиболее вероятен благодаря созданию соответствующих биологических структур, построенных подобно природных вирусов. В Украине промышленное развитие нанотехнологий находится в зачаточном состоянии; существующий рынок нанотехнологической продукции в основном представлен импортными товарами. Вопрос регулируется Общегосударственной комплексной программой развития высоких наукоемких технологий (утвержден Законом Украины от 9 апреля 2004 года № 1676-IV) и Государственной целевой научно-технической программой "Нанотехнологии и наноматериалы" на 2010-2014 годы (утверждена постановлением Кабинета Министров Украины от 28 октября 2009 г. № 1231), которые реализуются еще как научные программы без массового промышленного воплощения. Внимание, которое уделяется в нашей стране разработкам в этой стратегической отрасли, еще минимальное. В то же время, например, в Российской Федерации, напомним, 4 июля 2007 года Федеральным законом создана Российская корпорация нанотехнологий, считая реорганизовано в ЗАО «Роснано» во главе с известным политиком Анатолием Чубайсом и с оборотным капиталом 74,5 млрд. рублей ( первое полугодие 2012 г.) В Украине аналогичные проекты до сих пор не созданы, хотя Концепцией второй из названных программ констатировано крайней необходимости этого.

Вопросы здоровья, безопасности и охраны окружающей среды чрезвычайно важны при применении нанотехнологий. Понимание рисков для здоровья и окружающей среды, связанных с наноматериалов и, в частности, с наночастицами, является ключевым фактором для их безопасного применения в стандартных процессах производства. Уникальные свойства наночастиц делают их одновременно технологически интересными и потенциально опасными для здоровья человека.

Особые свойства наночастиц, отличающие их от свойств массивных материалов того же химического состава, означают, что фактически наночастицы представляют собой новое состояние этих веществ, и эксперты сходятся на том, что необходимо исследовать потенциальные токсические и другие неблагоприятные риски, связанные с этим новым состоянием - риски, которые невозможно надежно оценить, исходя из свойств большей размерности.

В настоящее время встают многочисленные вопросы безопасного использования достижений наномедицины, в частности, вопрос согласия на основе полной информации, оценка риска; токсичность и польза для человека. Обсуждение этики и наномедицины принесет много тяжелых для общества проблем. Фактически, наномедицина поднимает много социальных вопросов. Так, очень сложным при использовании наномедицины является вопрос согласия на основе полной информации. Хотя согласие пациента получить возможно и это не слишком трудно, но неизвестно, когда пациент сможет получать полную и независимую информацию (EC Group on Ethics in Science and New Technologies, EGE, 2006). «Согласие на основе полной информации требует, чтобы информация была понятна. Как можно дать информацию о последствиях в области исследований, которая быстро развивается, и сделать реалистичную оценку риска через множество неизвестных факторов и сложность?». По заключению EGE, из-за отсутствия знаний и сложности вопроса будет трудно предоставить адекватную информацию о поставленном диагнозе, профилактике и терапии, которая необходима для согласия на основе полной информации. Важная проблема, сдерживающая появление новых нанобиотехнологичних разработок, по мнению экспертов Европейского Союза, - существующий разрыв между учением о живом и учением о материалах. Пожалуй, это наиболее яркий пример того, что необходимо эффективное взаимодействие между представителями самых разных научных направлений.

Другая проблема - связь между медицинским и немедицинским использованием нанотехнологий с диагностической, терапевтической и профилактической целью. Остается проблемой вопрос, следует ли использовать нанотехнологии для внесения умышленных изменений в организме, когда изменения необходимы не с медицинской точки зрения. Аргументы «за» и «против» улучшения человеческого организма более комплексные. Этические границы, в которых должен рассматриваться этот вопрос, - утилитаризм, права, автономия - подлежат здесь определенной опасности. С одной стороны, развитие нанотехнологий может способствовать решению задач по охране здоровья, а с другой - возникает много сложных проблем: создание киборгов, могут преобладать человека; гомогенизация человеческого генома, права доступа к технологиям и даже потенциальная «победа смерти». Здесь этика окружающей среды считаться с этикой медицинской. Искусственное оплодотворение, электронные стимуляторы сердца и имплантаты сетчатки активно влияют на наследственность и естественный эволюционный процесс.

Всемирная комиссия по этике научных знаний и технологий при ЮНЕСКО так сформулировала основные проблемы, возникающие при использовании нанотехнологий уже сейчас:

• Невидимый характер - невидимость для невооруженного глаза продуктов нанотехнологий при их использовании затрудняет контроль и отслеживание их последствий (как и в отношении ядерных технологий). Данная проблема блестяще показана в произведении выдающегося писателя, врача по образованию Майкла Крайтона "Рой".

• Быстрое развитие - быстрые темпы развития нанотехнологий затрудняют прогнозирование, особенно в долгосрочном плане, их возможных последствий и принятия соответствующих мер;

• Использование в военных целях и в целях безопасности - применение нанотехнологий в этих целях может вступать в конфликт с правами человека. Пример - использование наночастиц и наноботов для проникновения в организм человека, с возможностью настройки на конкретных индивидуумов или специфические таргетной группы;

• Глобальное влияние - связано с попыткой практически всех стран освоить нанотехнологии как часть высоких технологий с целью захвата инициативы в глобальной экономике и, как следствие, в геополитике;

• Опасность «наноразрыва» - возможность увеличения неравенства между развитыми странами и развивающимися. Это связано с различным уровнем развития экономики и, соответственно, готовности к венчурного типа финансирования, а также с чрезмерным патентованием разработок.

Несмотря на огромный потенциал и значительное финансирование наномедицины, исследования этических, юридических и социальных значений применения достижений этой области до сих пор недостаточны. «Наука рвется вперед, этика отстает», по меткому выражению Anisa Mnyusiwalla, Abdallah Daar, Peter Singer (2003). Проблема наномедицинской безопасности будет существовать, пока исследования этических, юридических и социальных аспектов будут отставать от научного развития.

Короленко В.В.

Главное управление здравоохранения Киевской облгосадминистрации, к.мед.н., ак. Европейской академии дерматологии и венерологии

Ісаенко Р.М.

Главное управление здравоохранения Киевской облгосадминистрации, м.гос.упр.