UkrEngRus

Загрози самозбереженню та розвитку людини:

За час свого існування людство безповоротно знищило біля 300 млрд. т кисню, замінивши його шкідливими сполуками, з яких кисень вже не може утворитися.

На Землі приведено у повну непридатність для ведення сільського господарства 1,5 – 2,0 млрд. га раніше родючих ґрунтів.

В результаті антропогенної діяльності температура атмосфери з початку XХ сторіччя зросла приблизно на 2 – 3 градуси за Цельсієм.

Наша цивілізація за станом технологій, можливостями біосфери досягла критичної межі через перенаселеність планети.***

Загрози самозбереженню та розвитку людини:

В Україні протягом року в атмосферу надійшло 6,7 млн.т забруднюючих речовин, на підприємствах України утворилось 419,2 млн. т небезпечних відходів. З природних водних об’єктів України забрано 14,8 млрд. м3 води, у водойми скинуто 1,7 млрд. м3 забруднених стоків.

Різко знизився загальний рівень здоров’я населення України. У 2015 році  померло 594 тис. 800 осіб, народилось 411 тис. 800 осіб.

Україна віднесена до групи країн з високим рівнем захворюваності на туберкульоз.

В Україні ВІЛ-інфіковані 185 147 осіб, хворі на СНІД 38 455 осіб.***

Загрози самозбереженню та розвитку людини:

Зростання обсягів нелегальної міграції в Україну становить реальну загрозу для суспільної безпеки. Україна входить у першу п’ятірку країн, де проживають міжнародні мігранти (6,8 млн. осіб).

Нелегальні мігранти здійснюють на території України кримінальні злочини, загострюють санітарно-епідеміологічну ситуацію.

Зростає рівень криміналізації суспільства. В Україні протягом 2015 року виявлено 5 млн. 651 тис. 824 злочина, засуджено 947тис. 983 особи.***

Загрози самозбереженню та розвитку людини:

В Україні порушуються права і свободи людини. Правоохоронними органами застосовуються необґрунтовані затримання та арешти.

Широко розповсюджене незаконне насильство для отримання зізнання у скоєнні злочину.

Порушуються права власності, зокрема, незаконні захвати земель або іншої власності всупереч закону.

Воєнна доктрина РФ в переліку загроз містить розширення НАТО і нарощування можливостей США та альянсу в цілому..***У Стратегії Національної безпеки США дії Росії кваліфіковані як агресія що потребує протидії.. ***Глави оборонних відомств країн ЄС погодили новий план оборони і безпеки та домовилися створити новий штаб і спільні сили швидкого реагування..***Євросоюз створить новий Генеральний директорат з питань оборони, промисловості та космосу для допомоги у фінансуванні, розвитку та розгортанні збройних сил..***

 

There are no translations available.

  Садовська Є.В., Ісаєнко Р.М., Короленко В.В.


aidsЕпідемія ВІЛ/СНІДу може призвести до серйозних наслідків для українського суспільства і поставити під загрозу його зусилля із забезпечення подальшого соціально-економічного розвитку. Відповідно до Закону України «Про основи національної безпеки», зміцнення здоров’я населення визначено одним з пріоритетів національних інтересів держави. Згідно з новою редакцією «Стратегії національної безпеки України», уведеною в дію Указом Президента України від 8 червня 2012 року № 389/2012, поширення соціальних хвороб, зокрема наркоманії, алкоголізму, туберкульозу, ВІЛ-СНІДу, епідемій, небезпечних інфекційних захворювань є проблемою внутрішнього безпекового середовища, що загрожує національній безпеці.

Сьогодні епідемія ВІЛ/СНІДу в Україні набула всіх ознак генералізації – переходу з середовища груп ризику до широких верств населення. Особливо складна ситуація простежується у таких регіонах, як Дніпропетровська, Донецька області, м. Київ та Київська область, АР Крим, Одеська і Миколаївська області.

За даними на квітень 2012 року в Україні офіційно зареєстровано 183 492 ВІЛ-інфіковані особи. В той же час, за оцінками експертів UNAIDS 2010      2012 рр., реальна кількість ВІЛ-інфікованих у нашій країні може складати 340 – 580 тис. осіб. Україна продовжує тримати перше місце у Східноєвропейському регіоні щодо темпів поширення ВІЛ-інфекції.

Спостерігається тенденція до подальшого наростання так званих другої та третьої хвиль розвитку епідемії ВІЛ/СНІДу, пов’язаних зі зростанням, відповідно, питомої ваги статевого та вертикального (від матері до дитини) шляхів передачі та поступовим зменшенням питомої ваги ін’єкційно-інвазивного шляху (переважно – споживачі ін’єкційних наркотиків).

З метою покращення епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності на ВІЛ-інфекцію/СНІД та смертності від СНІДу, а також максимально ефективної реалізації державної політики щодо забезпечення доступу населення до широкомасштабних профілактичних заходів, послуг з лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, впроваджено «Загальнодержавну Програму забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 – 2013 роки».

Задля досягнення поставленої мети, необхідно охопити всі важливі напрями у цій сфері. Одним з них є профілактика ВІЛ-інфекції серед населення, шляхом проведення інформаційних кампаній та соціальних проектів, які, на жаль, не фінансуються в рамках Загальнодержавної програми. Надання технічної допомоги здійснюється за рахунок міжнародних проектів з профілактики ВІЛ/СНІД.

Реалізаціязазначених заходів має вагомий вплив та отримує позитивні відгуки від населення України, оскільки спрямована на залучення до здорового способу життя і підвищення рівня культури в країні.

 Україна набула лідерських позицій за показниками епідемії ВІЛ серед країн Європи та СНД. За даними дослідження «Соціально-економічний прогноз наслідків епідемії ВІЛ/СНІД в Україні», проведеного у 2005 році Світовим банком спільно з Міністерством охорони здоров'я України за участю UNAIDS і МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» за підтримки Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією, збільшення рівнів захворюваності та смертності від СНІД найбільш вплине на і без того несприятливу демографічну ситуацію у країні. У 2014 році прогнозоване число смертей від СНІДу, становитиме третину всіх смертей серед чоловіків віком   15 – 49 років, і майже 60% всіх смертей серед жінок цієї вікової групи.

 Прогнозується, що внаслідок епідемії ВІЛ/СНІДу у 2014 році середня тривалість життя чоловіків скоротиться на 2 – 4 роки, жінок на 3 – 5 років.

 За помірним сценарієм, до 2014 року в Україні через смерть обох батьків від СНІД з'явиться 42 тис. повних сиріт. Кількість дітей, що втратили від СНІД одного з батьків, складатиме до 2014 року приблизно 105 – 169 тис., залежно від сценарію.

 Епідемія ВІЛ/СНІДу являє собою одну з головних перешкод для економічного зростання в Україні. В залежності від сценарію розвитку епідемії у 2014 році Україна може зазнати падіння виробництва (ВВП у незмінних цінах) на 1-6 %, зниження рівня загального добробуту – на 2-8 %, скорочення інвестицій – на 1-9 %.

 Витрати на медичне обслуговування, пов'язані з лікуванням ВІЛ/СНІДу та супутніх інфекцій, можуть стати катастрофічно великими для домогосподарств. Малозабезпечені сім'ї остаточно опиняться за межею бідності. Залежно від обраного прогнозного сценарію, загальні річні витрати на лікування СНІД оцінюються на період до 2014 року в 41 – 629 млн. грн. На рівні підприємств негативний вплив епідемії ВІЛ/СНІДу виявлятиметься у зростанні прямих витрат на лікування, збільшенні внесків на виплату допомоги у зв'язку з хворобою, інвалідністю та смертю, а також у втрачених інвестиціях у найм та підготовку працівників. Загальні фінансові витрати, пов'язані з епідемією ВІЛ в Україні протягом названого періоду, можуть сягнути 1,3 млрд. гривень.

 Епідемія ВІЛ/СНІДу може призвести до серйозних наслідків для українського суспільства й поставити під загрозу його зусилля із забезпечення подальшого соціально-економічного розвитку. Навіть у середньотерміновій перспективі йдеться про значний негативний вплив на економічне зростання, інвестиції, соціальне забезпечення, очікувану тривалість життя та зростання населення. Коли ж існуючі тенденції зберігатимуться без ефективної протидії епідемії, то наслідки у довготерміновій перспективі можуть бути катастрофічними. Ціна бездіяльності або неефективних дій загрожує виявитися надто високою.

Для подолання цієї загрози національній безпеці держави, поряд із вирішенням важливих організаційних питань,  пов’язаних з профілактикою ВІЛ/СНІДу, гостро необхідним  є забезпечення належного рівня фінансування заходів із реалізаціїпрограм протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу (у тому числі за рахунок залучення додаткових джерел фінансування, таких, наприклад, як гранти Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією), оптимізації роботи центрів профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом з можливим включенням їх до складу обласних дерматовенерологічних диспансерів на правах виділених структурних підрозділів (відповідно до європейського досвіду), забезпечення функціонування референс-лабораторій, і, таким чином, створення в Україні належних умов для якісного ведення кожного випадку захворювання – від початку виявлення до останніх днів його життя.


Садовська Є.В., Ісаєнко Р.М., Короленко В.В.