UkrEngRus

“During the past 3 centuries human population has increased tenfold to 6000 million and fourfold in the 20th century

• Cattle population increased to 1400 million (one cow/family) by a factor of 4 during the past century

• There are currently some 20 billion (20,000 million) of farm animals worldwide

• Urbanisation grew more than tenfold in the past century almost half of the people live in cities and megacities

• Industrial output increased 40 times during the past century; energy use 16 times

• Almost 50 % of the land surface has been transformed by human action”

Paul Crutzen

Dutch Nobel prize winning atmospheric chemist***

“Fish catch increased 40 times

• The release of SO2 (110 Tg/year) by coal and oil burning is at least twice the sum of all natural emissions;

over land the increase has been 7 fold, causing acid rain, health effects, poor visibility and climate changes due to sulfate aerosols

• Releases of NO to the atmosphere from fossil fuel and biomass burning is larger than its natural inputs, causing regional high surface ozone levels

• Several climatically important ”greenhouse gases” have substantially increased in the atmosphere, eg.

CO2 by 40 %, CH4 by more than 100 %.”

Paul Crutzen

Dutch Nobel prize winning atmospheric chemist***

“Water use increased 9 fold during the past century to 800 m3 per capita / year;

65 % for irrigation, 25 % industry, ~10 % households

It takes 20, 000 litres of water to grow 1 kilo of coffee

11,000 litres of water to make a quarter pounder

5,000 litres of water to make 1 kilo of cheese

1 kg meat → 16000 litres of water

1 kg grain → 1000 litres of water”

Paul Crutzen

Dutch Nobel prize winning atmospheric chemist

Воєнна доктрина РФ в переліку загроз містить розширення НАТО і нарощування можливостей США та альнсу в цілому..*** У Стратегії Національної безпеки США дії Росії кваліфіковані як агресія що потребує протидії.. *** Росія реформує силові структури: відбувається створення Федеральної служби військ Національної Гвардії на базі Внутрішніх військ МВС, Федеральної міграційної служби та Федеральної служби контролю обігу наркотиків.. *** Глави оборонних відомств країн ЄС погодили новий план оборони і безпеки та домовилися створити новий штаб і спільні сили швидкого реагування.. ***

  Садовська Є.В., Ісаєнко Р.М., Короленко В.В.


aidsЕпідемія ВІЛ/СНІДу може призвести до серйозних наслідків для українського суспільства і поставити під загрозу його зусилля із забезпечення подальшого соціально-економічного розвитку. Відповідно до Закону України «Про основи національної безпеки», зміцнення здоров’я населення визначено одним з пріоритетів національних інтересів держави. Згідно з новою редакцією «Стратегії національної безпеки України», уведеною в дію Указом Президента України від 8 червня 2012 року № 389/2012, поширення соціальних хвороб, зокрема наркоманії, алкоголізму, туберкульозу, ВІЛ-СНІДу, епідемій, небезпечних інфекційних захворювань є проблемою внутрішнього безпекового середовища, що загрожує національній безпеці.

Сьогодні епідемія ВІЛ/СНІДу в Україні набула всіх ознак генералізації – переходу з середовища груп ризику до широких верств населення. Особливо складна ситуація простежується у таких регіонах, як Дніпропетровська, Донецька області, м. Київ та Київська область, АР Крим, Одеська і Миколаївська області.

За даними на квітень 2012 року в Україні офіційно зареєстровано 183 492 ВІЛ-інфіковані особи. В той же час, за оцінками експертів UNAIDS 2010      2012 рр., реальна кількість ВІЛ-інфікованих у нашій країні може складати 340 – 580 тис. осіб. Україна продовжує тримати перше місце у Східноєвропейському регіоні щодо темпів поширення ВІЛ-інфекції.

Спостерігається тенденція до подальшого наростання так званих другої та третьої хвиль розвитку епідемії ВІЛ/СНІДу, пов’язаних зі зростанням, відповідно, питомої ваги статевого та вертикального (від матері до дитини) шляхів передачі та поступовим зменшенням питомої ваги ін’єкційно-інвазивного шляху (переважно – споживачі ін’єкційних наркотиків).

З метою покращення епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності на ВІЛ-інфекцію/СНІД та смертності від СНІДу, а також максимально ефективної реалізації державної політики щодо забезпечення доступу населення до широкомасштабних профілактичних заходів, послуг з лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, впроваджено «Загальнодержавну Програму забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 – 2013 роки».

Задля досягнення поставленої мети, необхідно охопити всі важливі напрями у цій сфері. Одним з них є профілактика ВІЛ-інфекції серед населення, шляхом проведення інформаційних кампаній та соціальних проектів, які, на жаль, не фінансуються в рамках Загальнодержавної програми. Надання технічної допомоги здійснюється за рахунок міжнародних проектів з профілактики ВІЛ/СНІД.

Реалізаціязазначених заходів має вагомий вплив та отримує позитивні відгуки від населення України, оскільки спрямована на залучення до здорового способу життя і підвищення рівня культури в країні.

 Україна набула лідерських позицій за показниками епідемії ВІЛ серед країн Європи та СНД. За даними дослідження «Соціально-економічний прогноз наслідків епідемії ВІЛ/СНІД в Україні», проведеного у 2005 році Світовим банком спільно з Міністерством охорони здоров'я України за участю UNAIDS і МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» за підтримки Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією, збільшення рівнів захворюваності та смертності від СНІД найбільш вплине на і без того несприятливу демографічну ситуацію у країні. У 2014 році прогнозоване число смертей від СНІДу, становитиме третину всіх смертей серед чоловіків віком   15 – 49 років, і майже 60% всіх смертей серед жінок цієї вікової групи.

 Прогнозується, що внаслідок епідемії ВІЛ/СНІДу у 2014 році середня тривалість життя чоловіків скоротиться на 2 – 4 роки, жінок на 3 – 5 років.

 За помірним сценарієм, до 2014 року в Україні через смерть обох батьків від СНІД з'явиться 42 тис. повних сиріт. Кількість дітей, що втратили від СНІД одного з батьків, складатиме до 2014 року приблизно 105 – 169 тис., залежно від сценарію.

 Епідемія ВІЛ/СНІДу являє собою одну з головних перешкод для економічного зростання в Україні. В залежності від сценарію розвитку епідемії у 2014 році Україна може зазнати падіння виробництва (ВВП у незмінних цінах) на 1-6 %, зниження рівня загального добробуту – на 2-8 %, скорочення інвестицій – на 1-9 %.

 Витрати на медичне обслуговування, пов'язані з лікуванням ВІЛ/СНІДу та супутніх інфекцій, можуть стати катастрофічно великими для домогосподарств. Малозабезпечені сім'ї остаточно опиняться за межею бідності. Залежно від обраного прогнозного сценарію, загальні річні витрати на лікування СНІД оцінюються на період до 2014 року в 41 – 629 млн. грн. На рівні підприємств негативний вплив епідемії ВІЛ/СНІДу виявлятиметься у зростанні прямих витрат на лікування, збільшенні внесків на виплату допомоги у зв'язку з хворобою, інвалідністю та смертю, а також у втрачених інвестиціях у найм та підготовку працівників. Загальні фінансові витрати, пов'язані з епідемією ВІЛ в Україні протягом названого періоду, можуть сягнути 1,3 млрд. гривень.

 Епідемія ВІЛ/СНІДу може призвести до серйозних наслідків для українського суспільства й поставити під загрозу його зусилля із забезпечення подальшого соціально-економічного розвитку. Навіть у середньотерміновій перспективі йдеться про значний негативний вплив на економічне зростання, інвестиції, соціальне забезпечення, очікувану тривалість життя та зростання населення. Коли ж існуючі тенденції зберігатимуться без ефективної протидії епідемії, то наслідки у довготерміновій перспективі можуть бути катастрофічними. Ціна бездіяльності або неефективних дій загрожує виявитися надто високою.

Для подолання цієї загрози національній безпеці держави, поряд із вирішенням важливих організаційних питань,  пов’язаних з профілактикою ВІЛ/СНІДу, гостро необхідним  є забезпечення належного рівня фінансування заходів із реалізаціїпрограм протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу (у тому числі за рахунок залучення додаткових джерел фінансування, таких, наприклад, як гранти Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією), оптимізації роботи центрів профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом з можливим включенням їх до складу обласних дерматовенерологічних диспансерів на правах виділених структурних підрозділів (відповідно до європейського досвіду), забезпечення функціонування референс-лабораторій, і, таким чином, створення в Україні належних умов для якісного ведення кожного випадку захворювання – від початку виявлення до останніх днів його життя.


Садовська Є.В., Ісаєнко Р.М., Короленко В.В.