UkrEngRus

“During the past 3 centuries human population has increased tenfold to 6000 million and fourfold in the 20th century

• Cattle population increased to 1400 million (one cow/family) by a factor of 4 during the past century

• There are currently some 20 billion (20,000 million) of farm animals worldwide

• Urbanisation grew more than tenfold in the past century almost half of the people live in cities and megacities

• Industrial output increased 40 times during the past century; energy use 16 times

• Almost 50 % of the land surface has been transformed by human action”

Paul Crutzen

Dutch Nobel prize winning atmospheric chemist***

“Fish catch increased 40 times

• The release of SO2 (110 Tg/year) by coal and oil burning is at least twice the sum of all natural emissions;

over land the increase has been 7 fold, causing acid rain, health effects, poor visibility and climate changes due to sulfate aerosols

• Releases of NO to the atmosphere from fossil fuel and biomass burning is larger than its natural inputs, causing regional high surface ozone levels

• Several climatically important ”greenhouse gases” have substantially increased in the atmosphere, eg.

CO2 by 40 %, CH4 by more than 100 %.”

Paul Crutzen

Dutch Nobel prize winning atmospheric chemist***

“Water use increased 9 fold during the past century to 800 m3 per capita / year;

65 % for irrigation, 25 % industry, ~10 % households

It takes 20, 000 litres of water to grow 1 kilo of coffee

11,000 litres of water to make a quarter pounder

5,000 litres of water to make 1 kilo of cheese

1 kg meat → 16000 litres of water

1 kg grain → 1000 litres of water”

Paul Crutzen

Dutch Nobel prize winning atmospheric chemist

Воєнна доктрина РФ в переліку загроз містить розширення НАТО і нарощування можливостей США та альнсу в цілому..*** У Стратегії Національної безпеки США дії Росії кваліфіковані як агресія що потребує протидії.. *** Росія реформує силові структури: відбувається створення Федеральної служби військ Національної Гвардії на базі Внутрішніх військ МВС, Федеральної міграційної служби та Федеральної служби контролю обігу наркотиків.. *** Глави оборонних відомств країн ЄС погодили новий план оборони і безпеки та домовилися створити новий штаб і спільні сили швидкого реагування.. ***

В Національній академії державного управління при Президентові України 6 березня 2012 року відбувся круглий стіл на тему: "Забезпечення національної безпеки України в умовах глобальних та регіональних невизначеностей". Мета заходу - пошук ефективних рішень з питань забезпечення національної безпеки в сучасних умовах державотворення.

 

У заході взяли участь президент Національної академії Юрій Ковбасюк, перший віце-президент Академії Костянтин Ващенко, радник Міністра оборони України Володимир Шкідченко, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень Анатолій Качинський, професор Військово-дипломатичної академії Сергій Мосов, Голова правління громадської організації "Асоціація розвитку та безпеки" Валерій Садовський, вітчизняні фахівці та експерти у сфері національної безпеки, наукові та науково-педагогічні працівники Академії.

У своєму вітальному слові до учасників круглого столу президент Національної академії Юрій Ковбасюк наголосив на актуальності проведення динамічних, обґрунтованих і комплексних реформ в Україні, що сприятимуть забезпеченню модернізації держави у контексті впровадження кращого світового досвіду. "Таке завдання передбачає ефективне впровадження досягнень теорії та практики державного управління у сфері забезпечення національної безпеки. Але реалізація цієї мети ускладнюється тим фактом, що наукові підходи до державного управління у секторі безпеки недостатньо систематизовані, - зауважив Юрій Ковбасюк. - Для вирішення нагальних проблем державного управління надзвичайно важливим і необхідним є проведення наукових заходів з питань обговорення та ефективного розв'язання проблем забезпечення національної безпеки". Президент Національної академії висловив впевненість, що проведення круглого столу пройде у творчій атмосфері щирого та відвертого обміну думками. Склад учасників, їх знання та досвід дають усі підстави сподіватися, що цей захід стане черговим кроком до з'ясування сутності та змісту тих складних і неоднозначних процесів, які відбуваються у секторі безпеки і оборони.

Робота круглого столу розпочалась з виступу генерала армії України, радника Міністра оборони України Володимира Шкідченка, присвяченого перспективам співробітництва України з міжнародними структурами безпеки. Доповідач аргументовано охарактеризував перспективи оборонного співробітництва між Україною і такими міжнародними інституціями, як НАТО, ООН, ОБСЄ, Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ), Вишеградська четвірка, Рада міністрів оборони країн Південно-Східної Європи та Скандинавсько-Балтійська Ініціатива. На думку екс-міністра оборони України, в контексті реалізації стратегічного курсу України до набуття членства в Європейському Союзі співробітництво з НАТО продовжує залишатись ефективним механізмом для проведення необхідних реформ в безпековій та оборонній сфері. "Участь у миротворчих операціях НАТО залишається одним із пріоритетів діяльності Збройних Сил України, - зазначив Володимир Шкідченко. - Досвід, отриманий Україною в попередніх місіях, акумулюється та застосовується при плануванні участі у нових операціях як під проводом НАТО, так і ЄС. Генерал армії України також поінформував, що, починаючи з 2013 року, Збройні Сили України планують залучати свої активи до антипіратських операцій НАТО "Океанський щит" та ЄС "АТАЛАНТА", які проводяться цими організаціями біля берегів Сомалі. Володимир Шкідченко наголосив, що участь Збройних Сил України в реалізації Європейської політики безпеки і оборони дозволяє нам підтримувати належний рівень підготовки українських військових підрозділів, отримувати унікальні знання та досвід, робити свій внесок у забезпечення глобальної та регіональної безпеки.

У доповіді "Сучасні підходи до стратегічного планування у сфері національної безпеки" радник директора Національного інституту стратегічних досліджень Анатолій Качинський окреслив і охарактеризував вісім кроків стратегічних змін у сфері національної безпеки, зокрема: визначення індивідуальності системи забезпечення національної безпеки держави та її суб'єктів; визначення офіційних обов'язків, повноважень і місії системи забезпечення національної безпеки держави та її суб'єктів; аналіз внутрішнього і зовнішнього безпекових середовищ за допомогою методології SWOT-аналізу; визначення стратегічних проблем національної безпеки й окреслення основних кроків процесу їхнього структурування; дослідження основних методів сценарного планування; визначення нормативно-правової вертикалі системи стратегічних документів у сфері національної безпеки; оцінка ризику; реалізація затверджених доктрин, концепцій, стратегій, державних програм і цільових планів в усій системі забезпечення національної безпеки в Україні.

Перший віце-президент Національної академії Костянтин Ващенко у своєму виступі зауважив, що за роки незалежності Україна не виробила сталої концепції розвитку національної безпеки, не має документа, який би недвозначно і збалансовано окреслив стратегічну перспективу забезпечення національної безпеки держави. "Сьогодні існує нагальна потреба у завершенні розробки та затвердженні у встановленому порядку Стратегії національної безпеки та Воєнної доктрини України, - зазначив Костянтин Ващенко. - Це вимагає об'єктивно оцінити рівень сучасних загроз та їх вплив на життєвоважливі інтереси України, визначитися у стратегічних пріоритетах політики національної безпеки та напрямах удосконалення механізмів її реалізації". Віце-президент Академії наголосив, що якість стратегічних документів у сфері національної безпеки залежить від ефективності взаємодії органів державної влади, політичної еліти й експертно-аналітичного середовища країни на етапі їх розробки та прийняття.

Модератор заходу, завідувач кафедри національної безпеки Національної академії Григорій Ситник представив на обговорення доповідь "Безпека держави крізь призму особливостей сучасного етапу цивілізаційного розвитку". Доповідач зауважив, що, враховуючи зростаючу військово-політичну та економічну міць світових цивілізацій, уникнути катастрофічного за наслідками для долі людства глобального конфлікту можна тільки шляхом усунення передумов, які ведуть до конфлікту між ними. Для цього потрібно змінити домінуючу сьогодні логіку конфронтаційного розвитку світових цивілізацій, а не прагнути "законсервувати" існуючий порядок речей за будь-яку ціну, у тому числі шляхом експорту "керованого хаосу" в ті чи інші країни і регіони. Григорій Ситник висловив впевненість, що зусилля світової спільноти повинні бути сконцентровані на реалізації єдиної прийнятної в сучасних умовах тези: "до безпеки - через співпрацю". Ці зусилля мають нейтралізувати будь-які механізми і спроби конфронтації між державами, якими б життєвоважливими національними інтересами в політичній та економічній сфері вони не виправдовувалися.

До обговорення актуальних проблем національної безпеки долучилися відомі фахівці в цій сфері. Зокрема, Голова правління громадської організації "Асоціація розвитку та безпеки" Валерій Садовський наголосив на важливості участі громадських організацій у вирішенні питань забезпечення розвитку держави та національної безпеки. На його думку, основними формами діяльності громадських організацій щодо сприяння державі у сфері національної безпеки є інформаційно-аналітична робота та участь у проектах розвитку в найбільш важливих сферах життя суспільства.

Проблемам змісту та якості підготовки фахівців з державного управління національною безпекою був присвячений виступ професора кафедри національної безпеки Національної академії Володимира Абрамова. Доповідач акцентував увагу учасників круглого столу на об'єктивній необхідності формування освітніх стандартів нового покоління на основі компетентнісного підходу, виокремив шляхи вдосконалення змісту, форм, методів, засобів навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з метою забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування сучасними управлінськими кадрами в сфері національної безпеки.

"Соціальні мережі як виклик національній безпеці" - тема виступу докторанта кафедри національної безпеки Рени Марутян. "Громадська активність у соціальних медіа стає одним із трендів сучасного глобального розвитку. Концепція Web 2.0 (соціальні медіа) стає чинником виникнення новітніх віртуальних форматів соціальної активності і нових мережевих ідентичностей. Соціальні мережі - це виклик національній безпеці, який може привести до суспільно-політичної нестабільності, підриву державної безпеки та обороноздатності країни, - зазначила докторант кафедри. - Водночас, соціальні мережі - це і можливості для співробітництва держави та населення".

Крім того, на засіданні круглого столу були обговорені питання нормативно-правового забезпечення національної безпеки, перспектив співробітництва України з міжнародними структурами безпеки, безпеки держави крізь призму особливостей сучасного етапу цивілізаційного розвитку, а також сучасні підходи до стратегічного планування у сфері національної безпеки.

Підводячи підсумки роботи, модератор заходу Григорій Ситник дав високу оцінку заходу з точки зору обміну думками щодо підвищення ефективності системи забезпечення національної безпеки України та наголосив, що ідеї, які були висловлені науковцями, практиками, представниками органів державної влади і громадських організацій, мають не лише практичний, а й рекомендаційний характер. Результатом роботи круглого столу "Забезпечення національної безпеки України в умовах глобальних та регіональних невизначеностей" стало ухвалення рекомендацій органам державної влади та навчальним закладам і науковим установам, діяльність яких пов'язана з вирішенням завдань у сфері забезпечення національної безпеки України.

 

http://www.academy.gov.ua