UkrEngRus

“During the past 3 centuries human population has increased tenfold to 6000 million and fourfold in the 20th century

• Cattle population increased to 1400 million (one cow/family) by a factor of 4 during the past century

• There are currently some 20 billion (20,000 million) of farm animals worldwide

• Urbanisation grew more than tenfold in the past century almost half of the people live in cities and megacities

• Industrial output increased 40 times during the past century; energy use 16 times

• Almost 50 % of the land surface has been transformed by human action”

Paul Crutzen

Dutch Nobel prize winning atmospheric chemist***

“Fish catch increased 40 times

• The release of SO2 (110 Tg/year) by coal and oil burning is at least twice the sum of all natural emissions;

over land the increase has been 7 fold, causing acid rain, health effects, poor visibility and climate changes due to sulfate aerosols

• Releases of NO to the atmosphere from fossil fuel and biomass burning is larger than its natural inputs, causing regional high surface ozone levels

• Several climatically important ”greenhouse gases” have substantially increased in the atmosphere, eg.

CO2 by 40 %, CH4 by more than 100 %.”

Paul Crutzen

Dutch Nobel prize winning atmospheric chemist***

“Water use increased 9 fold during the past century to 800 m3 per capita / year;

65 % for irrigation, 25 % industry, ~10 % households

It takes 20, 000 litres of water to grow 1 kilo of coffee

11,000 litres of water to make a quarter pounder

5,000 litres of water to make 1 kilo of cheese

1 kg meat → 16000 litres of water

1 kg grain → 1000 litres of water”

Paul Crutzen

Dutch Nobel prize winning atmospheric chemist

Воєнна доктрина РФ в переліку загроз містить розширення НАТО і нарощування можливостей США та альнсу в цілому..*** У Стратегії Національної безпеки США дії Росії кваліфіковані як агресія що потребує протидії.. *** Росія реформує силові структури: відбувається створення Федеральної служби військ Національної Гвардії на базі Внутрішніх військ МВС, Федеральної міграційної служби та Федеральної служби контролю обігу наркотиків.. *** Глави оборонних відомств країн ЄС погодили новий план оборони і безпеки та домовилися створити новий штаб і спільні сили швидкого реагування.. ***

Схвалено Вченою радою Національної академії державного правління при Президентові України (протокол № 157/4-14 від 23 квітня 2009р.)

 

З М І С Т

 

Перелік умовних скорочень ................................................................ 4

Вступ ........................................................................................................ 5

 

Розділ 1. Філософські аспекти механізму забезпечення безпеки...7

 

Розділ 2. Система національної безпеки .......................................... 45

 

Розділ 3. Система забезпечення національної безпеки ................. 52

 

Розділ 4. Комплексна оцінка рівня національної безпеки та її

використання у практичній діяльності органів державного

управління ............................................................................................ 77

 

Розділ 5. Концептуальні засади державного управління

національною безпекою ...................................................................... 97

 

Розділ 6. Функції та критерії ефективності державного

управління національною безпекою .............................................. 137

 

Розділ 7. Стратегічне управління у сфері національної

безпеки ................................................................................................. 152

 

Розділ 8. Основи механізму узгодження інтересів людини і

суспільства в процесі забезпечення національної безпеки ....... 187

 

Розділ 9. Принципові особливості сучасних воєн і воєнних

конфліктів .......................................................................................... 217

 

Питання для самоконтролю ............................................................ 232

 

Список рекомендованої літератури ............................................... 234


Завантажити файл