UkrEngRus

“During the past 3 centuries human population has increased tenfold to 6000 million and fourfold in the 20th century

• Cattle population increased to 1400 million (one cow/family) by a factor of 4 during the past century

• There are currently some 20 billion (20,000 million) of farm animals worldwide

• Urbanisation grew more than tenfold in the past century almost half of the people live in cities and megacities

• Industrial output increased 40 times during the past century; energy use 16 times

• Almost 50 % of the land surface has been transformed by human action”

Paul Crutzen

Dutch Nobel prize winning atmospheric chemist***

“Fish catch increased 40 times

• The release of SO2 (110 Tg/year) by coal and oil burning is at least twice the sum of all natural emissions;

over land the increase has been 7 fold, causing acid rain, health effects, poor visibility and climate changes due to sulfate aerosols

• Releases of NO to the atmosphere from fossil fuel and biomass burning is larger than its natural inputs, causing regional high surface ozone levels

• Several climatically important ”greenhouse gases” have substantially increased in the atmosphere, eg.

CO2 by 40 %, CH4 by more than 100 %.”

Paul Crutzen

Dutch Nobel prize winning atmospheric chemist***

“Water use increased 9 fold during the past century to 800 m3 per capita / year;

65 % for irrigation, 25 % industry, ~10 % households

It takes 20, 000 litres of water to grow 1 kilo of coffee

11,000 litres of water to make a quarter pounder

5,000 litres of water to make 1 kilo of cheese

1 kg meat → 16000 litres of water

1 kg grain → 1000 litres of water”

Paul Crutzen

Dutch Nobel prize winning atmospheric chemist

Воєнна доктрина РФ в переліку загроз містить розширення НАТО і нарощування можливостей США та альнсу в цілому..*** У Стратегії Національної безпеки США дії Росії кваліфіковані як агресія що потребує протидії.. *** Росія реформує силові структури: відбувається створення Федеральної служби військ Національної Гвардії на базі Внутрішніх військ МВС, Федеральної міграційної служби та Федеральної служби контролю обігу наркотиків.. *** Глави оборонних відомств країн ЄС погодили новий план оборони і безпеки та домовилися створити новий штаб і спільні сили швидкого реагування.. ***

 

 Схвалено Вченою радою Національної академії державного управління при Президентові України (протокол № 154/1-9 від 29 січня 2009 р.)

 

ЗМІСТ

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ............................................................................. 4

 

ВСТУП .............................................................................................................................. 5

 

Розділ 1. ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ .......................................................................................... 7

Глава 1. Філософія безпеки ....................................................................................... 7

Глава 2. Принципи наукового вивчення безпеки .............................................. 34

Питання для самоконтролю .................................................................................... 58

Список використаних джерел ................................................................................. 59

Список рекомендованої літератури ...................................................................... 60

 

Розділ 2. СИСТЕМНІ АСПЕКТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ................ 62

Глава 1. Основні поняття та категорії національної безпеки ......................... 62

Глава 2. Аксіологічні залежності у сфері національної безпеки . .................104

Глава 3. Ідентифікація та моніторинг загроз національній безпеці ........... 133

Глава 4. Визначальні чинники впливу на вибір концептуального

підходу щодо забезпечення національної  безпеки ........................................ 158

Питання для самоконтролю ................................................................................... 195

Список використаних джерел ................................................................................ 195

Список рекомендованої літератури ...................................................................... 208

 

КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК ........................................................... 212

 

Завантажити текст